پخش زنده

Saharbanoo S

2 دقیقه پیش

دلبر و یار من تویی رونق کار من تویی باغ و بهار من تویی بهر تو بود بود من خواب شبم ربوده‌ای مونس من تو بوده‌ای درد توام نموده‌ای غیر تو نیست سود من جان من و جهان من زهره آسمان من آتش تو نشان من در دل همچو عود من جسم نبود و جان بدم با تو بر آسمان بدم هیچ نبود در بین گفت من و شنود من #مولانای_جان بماند به یادگار 1400/06/31

آقا ماشالا

4 دقیقه پیش

قول‌ داده‌اَم‌ هنگام‌ِ شنیدن‌ِ نامت‌ بی‌خیال‌ باشم‌ از این‌ قول‌ درگذر، چرا که‌ با شنیدن‌ِ نامت‌ صبرِ ایوب‌ را کم‌ دارم‌ برای‌ فریاد نزدن‌... نزار قبانی