پخش زنده

اما بحث در مورد این شعر، اگر شعر فروغ را خوانده باشید متوجه می‌شوید که فضای فکری و حتی دایره‌ی واژگان فروغ با این شعر فاصله دارد. شاعر این شعر، مرد مسلمان و احتمالا معتقدی هست که به نقد درون گفتمانی پرداخته است و چه بسا با اکثر برداشت‌ها و نظراتی که پیرامون شعرش هست نیز مخالف باشد. بحث و بررسی فنی در این باب امری تخصصی است که من تخصص لازم رو ندارم. اما با توجه به ادله زیر می‌توان انتساب این شعر به فروغ را رد کرد: ۱- با توجه به بیت "پدرم! جان علی از پسرت راضی باش" شاعر این شعر مرد هست، فروغ در اشعارش تاکید ویژه‌ای بر زن بودنش دارد. ۲- جایی شاعر می‌گوید "دین نگفته ست ز خون شهدا وام بگیر!" در دوره‌ی فروغ به نام شهدا وام نمی‌دادند. اصولا فضایی که در شعر تصویر شده فضای دوران حاضر است. ۳- کسی که شعر را می‌خواند،"گُرده" را به اشتباه "گَرده" می‌خواند. ۴- صدا مال فروغ نیست، در اینجا یک کلیپ با صدای فروغ و در اینجا کلیپ مورد بحث است. دو صدا بسیار متفاوت‌اند. ۵- تا آنجا که من در این
[ادامه...]

  • پدرم! کله ی صبح است! برو! داد نزن! من که بیدار شدم,این همه فریاد نزن! توی ذهن تو نماز است فقط! میدانم پدرم! چشم! فقط داد نزن!میخوانم! من از امروز,مسلمانِ مسلمان,باشد! کار هر روز وشبم خواندن قران,باشد! هر چه گفتی تو قبول است,فقط راضی باش پدرم! جان علی از پسرت راضی باش کاش بنشینی و یک لحظه فقط گوش کنی! کاش یک لحظه به حرف پسرت گوش کنی! حَجَر از حافظه ها پاک شده...می فهمی؟؟ پسرت صاحب ادراک شده ,می فهمی؟ به خدا حق,همه ی آنچه تو می گویی نیست! پدرم!حضرت حق آنکه تو می جویی نیست! پدرم! ما همه در ظاهر دین بند شدیم همگی منحرف از دین خداوند شدیم غربت عقل نمایان شده امروز پدر! نام عباس علی نان شده امروز پدر! دین نگفته ست ز خون شهدا وام بگیر! کربلا رسم کن از گریه کنان شام بگیر! شش دهه هر شب و هر روز سرش را کندند در خفا آآه! به ریش همه مان می خندند! بردن نام علی رمز مسلمانی نیست دین به اینقدر عزاداری طولانی نیست علی از قوت جهان ل
    [ادامه...]

    هر نفس آواز عشق می‌رسد از چپ و راست ما به چمن می‌رویم عزم تماشا که راست نوبت خانه گذشت نوبت بستان رسید صبح سعادت دمید وقت وصال و لقاست ای شه صاحب قران خیز ز خواب گران مرکب دولت بران نوبت وصل آن ماست مولانا