آقا ماشالا

(kateb@)

آقا ماشالا

1 ماه و 2 هفته قبل [پست ثابت]

به مناسبت این که یک میلیون امتیاز شدم این پست پین میشود...! (dd)

  • ava3

آقا ماشالا

2 ساعت پیش و 28 دقیقه قبل

به هر غزل که ستایم تو را ز پرده شعر
دلم ز پرده ستاید هزار چندانتدلم کی باشد و من کیستم ستایش چیست
ولیک جان را گلشن کنم به ریحانت

مولوی

آقا ماشالا

2 ساعت پیش و 28 دقیقه قبل

سجاده‌ام این دفتر و، راز و نیازم این غزل
در شعر بی‌آرایه ام، تا می‌شود ایجاز کن


من حرفهایم را زدم، تصمیم آخر با خودت
یا نا امیدم کن برو یا قصه‌ای آغاز کن

محمدرضا_نظری

آقا ماشالا

2 ساعت پیش و 28 دقیقه قبل

رسیدی و پر و بال فرشته‌ها وا شد
شب از کرانه‌ی هستی گذشت ، فردا شد


تو آمدیّ و به یُمن نگاه تازه‌ی تو
خطوط مبهم و مخدوش عشق خوانا شد

محدثی_خراسانی

آقا ماشالا

2 ساعت پیش و 28 دقیقه قبل

هر شب نگرانم به یمن تا تو بر آیی
زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید

کوشم که بپوشم صنما نام تو از خلق
تا نام تو کم در دهن انجمن آید

با هر که سخن گویم اگر خواهم و گر نی
اول سخنم نام تو اندر دهن آید


ابوسعید_ابوالخیر

آقا ماشالا

2 ساعت پیش و 29 دقیقه قبل

ناله به دل شد گره، راه نیستان کجاست؟
خانه قفس شد به من طرف بیابان کجاست؟

اشک به خونم کشید، آه به بادم سپرد
عقل به بندم فگند، رخنه‌ای زندان کجاست؟

خلیل‌الله_خلیلی

ادامه... دوستان
  • VAHID NN
  • کامبیز محمدی
  • طوفان سبز
  • امیر قاسمی
147 هواداران