آقا ماشالا

(kateb@)

آقا ماشالا

1 ماه و 3 هفته قبل [پست ثابت]

به مناسبت این که یک میلیون امتیاز شدم این پست پین میشود...! (dd)

  • ava3

آقا ماشالا

2 روز پیش و 22 ساعت قبل

امشب که حضور یار جان افروز است
بختم به خلاف دشمنان پیروز است
گو شمع بمیر و مه فرو شو که مرا
آن شب که تو در کنار باشی روز است
سعدی

آقا ماشالا

2 روز پیش و 22 ساعت قبل

سرو از قدت اندازهٔ بالا بردست
بحر از دهنت لؤلؤ لالا بردست
هر جا که بنفشه‌ای ببینم گویم
مویی ز سرت باد به صحرا بردست
سعدی

آقا ماشالا

2 روز پیش و 22 ساعت قبل

از چرخ به هر گونه همی‌دار امید
وز گردش روزگار می‌لرز چو بید
گفتی که پس از سیاه رنگی نبود
پس موی سیاه من چرا گشت سفید
حافظ شیرازی

آقا ماشالا

2 روز پیش و 22 ساعت قبل

این گل ز بر هم نفسی می‌آید
شادی به دلم از او بسی می‌آید
پیوسته از آن روی کنم همدمی‌اش
کز رنگ وی‌ام بوی کسی می‌آید
حافظ

آقا ماشالا

2 روز پیش و 22 ساعت قبل

این جهان و آن جهان و در نهان
آشکارا در نهان و در عیان

هم عیان و هم نهان پیدا توئی
هم درون گنبد خضرا توئی
عطار

آقا ماشالا

2 روز پیش و 22 ساعت قبل

در سلسله عشق تو جان خواهم داد
در عشق تو ترک خانمان خواهم داد

آنی که ز جانم آرزوی تو نرفت
از دل هوس روی نکوی تو نرفت
ابوسعید ابوالخیر

آقا ماشالا

2 روز پیش و 22 ساعت قبل

بی روی تو رای استقامت نکنم
کس را به هوای تو ملامت نکنم
در جستن وصل تو اقامت نکنم
از عشق تو توبه تا قیامت نکنم
ابوسعید ابوالخیر

آقا ماشالا

2 روز پیش و 22 ساعت قبل

بر خیر و مخور غم جهان گذران
خوش باشو دمی به شادمانی گذران
در طبع جهان اگر وفایی بودی
نوبت به تو خود نیامدی از دگران
خیام

آقا ماشالا

2 روز پیش و 22 ساعت قبل

اگر به بندگی ارشاد می‌کنیم ترا

اشاره‌ای است که آزاد می‌کنیم ترا

تو با شکستگی پا قدم به راه گذار

که ما به جاذبه امداد می‌کنیم ترا

صائب تبریزی

ادامه... دوستان
  • VAHID NN
  • کامبیز محمدی
  • طوفان سبز
  • امیر قاسمی
147 هواداران