مهدی شاهانی فر

(kallewirsch@)

مهدی شاهانی فر

3 روز پیش و 22 ساعت قبل
 • افراد مثل آهنربا ، وقایع را به خود جذب می کنند ، منتهی افراد مثبت ، مثبت ها را و افراد منفی ، ( فقط
 • افراد مثل آهنربا ، وقایع را به خود جذب می کنند ، منتهی افراد مثبت ، مثبت ها را و افراد منفی ، ( فقط منفی ها ) را جذب می کنند . افراد منفی ، واقعیات مثبت را هم منفی میدانند . آنها معتقدند : « در دنیا ، اصل بر منفی بودن همه چیز هاست و احیانآ مثبت بودن ها ، چیزی موقتی ست و این مثبت های ( بزعم آنها موقتی ) زود ، به منفی بدل می شود . »
  نتیجه ی این طرز تفکر برای یک آدم منفی ، غیر از ( ناراحتی های جسمی و روانی مثل خستگی ، بیحوصلگی ، استرس و افسردگی ، در تمام زمینه ها " شکست خوردن " را ببار می آورد .
  ترتیب زندگی تو را ، افکارت میدهد . تو با افکارت ، دنیا را شکل میدهی . اگر میخواهی ببازی ، منفی فکرکن . اگر میخواهی ببری ، مثبت بیندیش

  مهدی شاهانی فر

  6 روز پیش و 16 ساعت قبل
 • یازده افسر آمریکایی ، صبح زود روز 16 اکتبر سال 1945 ، در حالی که هرکدام یک محفظه ی آلومینیومی را ، ب
 • یازده افسر آمریکایی ، صبح زود روز 16 اکتبر سال 1945 ، در حالی که هرکدام یک محفظه ی آلومینیومی را ، با خود حمل می کردند در کنار ساحل رود ایزار حضور یافتند . سرپوش محفظه ها را گشودند و خاکسترجنازه ی رهبران نازی را از درون هر محفظه ، توی آب روان رود ایزار پاشیدند . آنها سپس هرکدام ، محفظه ی آلومینیومی خالی را زیر پا انداختند و با چکمه های خود ، آنها را له کردند .
  آری ... هیچ چیز ، هیچ چیز نباید از جنابتکاران نازی باقی بماند . باید گذاشت رود ایزار خاکستر مشئوم و نفرت آور بزرگترین جنایتکاران تاریخ را با خود ببرد ، ببرد و به رود دانوب برساند و سپس رود دانوب ، آنرا به دریای سیاه ببرد و از آنجا به تمام آبهای دنیا برساند و همه جا مردم جهان را مخاطب قرار دهد و بگوید :
  « آی مردم ، این ست سزای ظالمان ، این ست سزای جنایتکاران . »
  ( تصویر = دادگاه جنایتکاران نازی در نورنبرگ )

  • مهدی شاهانی فر : چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت - نزدیک خداوند ، بدی ، نیست فرامُشت . ( بدی را ، خداوند فراموش نمی کند )

   5 روز پیش و 11 ساعت قبل

  • مهدی شاهانی فر : ای کُشته ، که را کُشتی ... ؟

   6 روز پیش و 16 ساعت قبل

  مهدی شاهانی فر

  1 هفته
 • خود را  در محاصره ی افراد شاد قرار دهید = ... احساساتی چون ( شادی ) یا ( غم ) می توانند  ، مسری ب
 • خود را در محاصره ی افراد شاد قرار دهید = ... احساساتی چون ( شادی ) یا ( غم ) می توانند ، مسری باشند : اگر عمدتاً توسط افرادی احاطه شده اید که دائماً نق می زنند ، این خصوصیت شان مسری ست .
  برخی از دانشمندان که شادی حدود 5000 نفر را به مدت 20 سال ، تحت یک مطالعه ی علمی قرار داده بودند ، حتی " تاثیر اپیدمیک شادی یا غم در دیگران " را ممکن می دانند. پس نتیجه می گیریم : افرادی که محیط اجتماعی آنها توسط افراد مثبت اندیش تر احاطه می شود ، به احتمال زیاد در خلق و خوی ، مثبت اندیش می شوند .

  • مهدی شاهانی فر : با سلام . از الطاف و عنایات شما بسیار ممنونم . پاینده باشید

   6 روز پیش و 20 ساعت قبل

  • حامی آذر : سلام ، پروفایلتان همچنان زیباست و علمی و شما همچنان محبوب . از پست های عالمانه تان لذت می بریم (gol)

   6 روز پیش و 20 ساعت قبل

 • مردم شروع به شکوفا شدن کرده اند . در چهره ی شان امید تلالو آغاز کرده است . آنحا آن بالا یکنفر ایستا
 • مردم شروع به شکوفا شدن کرده اند . در چهره ی شان امید تلالو آغاز کرده است . آنحا آن بالا یکنفر ایستاده و مشتهای گره کرده اش را تکان میدهد . دور و بر او را یقه چرکین ها احاطه کرده اند . عرق از پیشانیش سرازیرست . تنم مور مور میشود . موهایم سیخ شده است . نمیدانم چه بر من میگذرد . گیج هستم . کسی در آن بالا ایستاده صحبت از ساختن آینده جامعه می کند و میگوید : " باید مصالح این ساختمان را آجر آجر رویهم بگذاریم " تمایل دیرینه ام دارد فرم می گیرد : " ظهور ! ظهور ! " ... در میان این مخروبه ، یک نفر برمی خیزد و پرچم فرو اقتاده را بلند می کند .
  حال دیگر اطرافم را غربیه ها پر نکرده اند . براستی همه با هم برادریم . نیرویی به من بانگ می زند : " برخیز و رستاخیز کن ! " این نیرو را در خود نگه داشتم . به جلو رانده میشوم . بی اختیار خود را کنار تریبون می یابم . آنجا می ایستم و دیر زمانی به این یگانه مرد خیره می مانم . او یک خطیب نیست براستی به مثابه یک پیامبرست . عرق سیل آسا از پیشانیش جاری ست . در چهره برافروخته اش دو ستاره مشتعل ، باران نور می بارند . و توفانی از درخشندگی و تلالو راه انداخته اند . او بسان یک قانونگزار کلمات را رعدآسا بیرون میریزد . من دیگر یادم نیست چه کردم . مانند اشباح شده بودم . هورآ می کشم . هیچکس ازین عمل من متعجب نمی شود . کسی که آن بالا ایستاده و صحبت می کند ، رو به من میکند و لختی نگاهش روی من متوقف می ماند . دو نقطه آبی چشمانش چون اشعه ی فروزانی ، باران نور بر من میریزند . این یک فرمان است ! به من امر میشود ! ... از آن نگاه ببعد ، تو گویی دوباره متولد شده ام . تمام آلایش ها و بیهودگی هایم ازمن جداشده فرو ریختند . دیگر هیچ نمی شنوم . مثل مست ها شده ام . با یک خیز از حا می جهم روی میز می جهم و با تمام وجو
  [ادامه...]

  • مهدی شاهانی فر : فریب خوردن توده ها بشرطی حتمی ست که خطیب ، کاریزما را همراه با قدرت بیان داشته باشد و قول های بزرگ بدهد . هیتلز این مشخصه ها را داشت . . گوبلز که خود بعدآ وزیر تبلیغات هیتلر شد ، در جوانی ، این چنین مسحور نطق های ه

   1 هفته, 1 روز

  • فرهاد واحدی : مسمومیت گوسفندی

   1 هفته, 1 روز

  مهدی شاهانی فر

  1 هفته و 2 روز قبل
 • ملکه ماری آنتوانت از بالکن قصرش فریاد مردم را شنید که در خیابانها فریاد می زدند :
 • ملکه ماری آنتوانت از بالکن قصرش فریاد مردم را شنید که در خیابانها فریاد می زدند : " ما گرسنه ایم .
  ما نان می خواهیم " ... پرسید : " این ها چه می خواهند ؟ " پاسخ دادند :
  " قربان ، گرسنه اند و نان می خواهند ." ماری آنتوانت پاسخداد : " اگر نان ندارند ، بروند شیرینی بخورند ! " ... در اثر ازدواج لویی با ماری آنتوانت در واقع دو
  امپراطوری هابسبورگ و بوربون ، متحد شده بودند . ماری آنتوانت دختر امپراطور اطریش بود و
  در زمان انقلاب کبیرفرانسه ، برادرش امپراطور اطریش بود . ملکه ماری آنتوانت وقتی مردم به زندان مخوف باستیل حمله کردند ، با وحشت از برادرش امپراطور اطریش کمک . طلبید . ولی دیگر دیر شده بود...
  داستان انقلاب کبیر فرانسه ، عبرت آموز ست . دو امپراطوری بزرگ اروپا نتوانستند از پس یک مشت گرسنه ی پا برهنه برآیند . انقلابیون فرانسه اول ، سر امپراطور لویی شانرده را با گیوتین قطع کردند و سپس نوبت ملکه ماری آنتوانت رسید . در حالی که اورا به سوی گیوتین می بردند ، بپای جلاد افتاد و مرتب طلب عفو میکرد ..ولی دیگر دیر شده بود .( تصویر = سر ملکه زیر گیوتین قطع شده در دست یکی از انقلابیون ست )

  مهدی شاهانی فر

  1 هفته و 3 روز قبل [بخوان تا زنده بمانی]
 • وفتی ما به خواب چند صد ساله رفتیم . غرب ، آثار اندیشمندان ما را ترجمه کرد و به کار گرفت ..
فرید الد
 • وفتی ما به خواب چند صد ساله رفتیم . غرب ، آثار اندیشمندان ما را ترجمه کرد و به کار گرفت ..
  فرید الدین عطارنیشابوری عارف و شاعر بلند پایه علم سیاست ، می باشد ( متولد 1146 میلادی در نیشابور ) . مولوی و جامی هر دو به ثنای او پرداخته اند . مولوی میگوید : هفت شهر عشق را عطار گشت _ ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم ...
  او در بد ترین دوران تاریخی زندگی می کرد و آخر هم در کشتار جمعی مغولان در نیشابور بقتل رسید .
  منطق الطیر ( در آلمان و انگلیس تحت عنوان کنفرانس پرندگان انتشار یافته است ) ار شاهکار های مسلم ادبیات جهان بشمار می رود .
  در این کتاب 800 سال قبل برای اولین بار در جهان از پارلمانتاریسم و حکومت پارلمانی سخن رقته است . پرندگان کنفرانس ( پارلمان )تشکیل می دهند تا برای رسیدن به هدف مشور ت کنند . هدهد در مقام پیر مرشد ( رییس پارلمان ) عمل می کند .
  800 سال قبل وقتی که اروپا در آتش اختلافات طبقاتی ، فئو دالیسم ، بردگی ، غارت و جنگ می سوخت ، اندیشمندان ما از پارلمان ، مشورت و کنفرانس سخن گفته اند .

  • مهدی شاهانی فر : این نگاه شما ست که خوب می بیند

   3 روز پیش و 15 ساعت قبل

  • صبا ص : لایک (gol)

   5 روز پیش و 10 ساعت قبل

  • مهدی شاهانی فر : بلی متاسفانه ... غرب همه ی کسری های علمی خود را بخصوص در پزشکی با ترجمه ی این آثار از فارسی و عربی جبران کرد . در حالی که ما سپس در خوابی عمیق فرو رفتیم . .

   1 هفته و 2 روز قبل

  مهدی شاهانی فر

  1 هفته و 4 روز قبل [بخوان تا زنده بمانی]
 • در قران کریم آمده است :
 • در قران کریم آمده است : " آیا آنان که میدانند با آنانی که نمی دانند ، برابرند ؟ " ... کسانی که میدانند افرادی مانند انیشتین هستند ، که توانست با استفاده از دستاوردهای علمی دانشمندان قبل از خود ، به مرزهای بینهایت هستی ، نفوذ کند . چگونه مارکس توانست پیش بینی کند ، که قدرت آخر از آن اقتصادست ؟ و چگونه یوسف پیامبر توانست ملت مصر را از هفت سال قحطی پیش رو ، نجات دهد ؟ مارکس پس از بررسی اقتصاد جهان ، دریافت که قدرت اقتصاد ، وسیله ی رسم نقشه ی پیشبردی جهان است . اگر یوسف پیامبر ، سیر بود ، آرزوهایش معطوف به افزایش اموال خزانه میشد و بجای آنکه برای سالهای خشکسالی مصر چاره ای بیندیشد و آنرا نجات دهد ، همانند غاز ، خواب ذرت میدید .

  آنان که " میدانند " ، با آنان که " نمیدانند " ، برابر نیستند . پس حتی خواب کسانی که " میدانند " با خواب کسانیکه " نمیدانند " ، تفاوت دارد ... نقل از کتاب وجود در نسبیت و تصوف

  • مهدی شاهانی فر : حق با شماست بهتر بود در ترجمه می نوشت : « اگر یوسف پیامبر شکمش سیر بود ، فقط فکر و ذکر خود را به پرکردن بیت المال می داد و مثل غاز که فقط فکر پر کردن شکم خویش بود ، از فکررفع خشکسالی مصر غفلت می کرد .

   1 هفته و 3 روز قبل

  • فرهاد واحدی : ممنونم. وقتی دوباره متن را خوندم متوجه شدم . متاسفانه کتاب را نخوانده ام . متن کمی گنگ است . نمی دانم بخاطر تقطیع متن است یا ترجمه بد . البته برای شما که کتاب را کامل خوانده اید نباید گنگ باشد. مثلا از جمله " اگر یوسف پ

   1 هفته و 3 روز قبل

  • مهدی شاهانی فر : من نقل قول از ماهر حمادی اسلام شناس عرب کرده ام . از همین کتابش که تصویرش را می بینید . کتاب بسیار ارزنده ای ست ( انتشارات قو ) . متن را بخوانید گویاست . مثال چند تن از کسانی را که (میدانند ) زده ست : انتشتن . مارکس و

   1 هفته و 3 روز قبل

  مهدی شاهانی فر

  1 هفته و 4 روز قبل [پرده پندار]
 • سیستم رباخواری ، به نفع و به ضرر چه کسانی ست ؟ = تقریبآ همه پس انداز کنندگان جزء ( در بانکهای ربو
 • سیستم رباخواری ، به نفع و به ضرر چه کسانی ست ؟ = تقریبآ همه پس انداز کنندگان جزء ( در بانکهای ربوی ) ، در واقع بیش از بهره ای که از بانک میگیرند با مالیات و عوارض و افزایش قیمت ها مجبور میشوند باز پرداخت کنند . آخر سیستم رباخواری ، خود را در قیمت ها ، در مالیات ها و در عوارض پنهان کرده قیافه شسته رفته و تمیزی بخود می گیرد .
  فقط شما تعجب می کنید چرا مرتب قیمت ها بالا میرود ؟ چرا همه چیز گران میشود ؟.... چند صد خانواده هستند که جزو ثروتمند ترین ها می باشند . اینها هر روز میلیونها دلار ثروتمند تر میشوند . آنها مالک میلیاردی پول هستند که در سیستم ربوی نه فقط از ربا ، مرتب کوهی از پول رویهم میگذارند بلکه آنها ، از راه داشتن انحصار در بخش های مختلف اقتصاد جامعه ، به مراتب برد بالاتری بدست میآورند و در نهایت ، بخاطر آن ربا خواری و آن انحصار ، موفق به نفوذ و تصاحب قدرت سیاسی هم می شوند . وقتی بانک در پرداخت بهره در می ماند . تنها راه نجات ، مراجعه به دولت است . از ینجاست که بدهی های دولت ها بسرعت بالا می رود . این جهش وحشتناک و رشد غیر قابل تصور را ما اگر بخواهیم مشابهش را در طبیعت تصور کنیم ، یعنی اینکه آن " چیز " در طبیعت راهی جز این ندارد که منفجر شود و از هم بپاشد . این سیستم ربوی ساخته و پرداخته ما انسانها هم دیر یا زود از هم خواهد پاشید .. . مطلب مفصل جالب ولی نگران کننده ای ست ... نقل از پروفسور ولفگانگ برگر Wolfgang Berger فیلسوف و اقتصاددان و استاد دانشگاه های آمریکا و آلمان .

  • مهدی شاهانی فر : اگر تورم 50 درصد باشد و شما 20 درصد سود بانکی بگیرید ، 30 درصد از ارزش پولتان سر سال کم شده . انتخاب شماست . بسم الله . اتفاقآ رییس بانگ ( اگر پولتان عمده باشد صندلی هم به شما تعرف می کند !

   1 هفته و 4 روز قبل

  • فرهاد واحدی : ... چون سودش پائین است متقاضی ( با تعداد محدود) همواره در صف انتظارند اما وام های دیگر در صورت داشتن شرایط تقریبا بلافاصله پرداخت می شود. اما راجع به حرمت ربا در ادیان شما درست می فرماید . اما قابلیت اجرایی ندارد همین ن

   1 هفته و 4 روز قبل

  • فرهاد واحدی : البته ارتباط تنگاتنگ با هم دارند. فرض کنیم که چنین باشد که شما می فرماید. مثالی که من می زنیم ببنید چه اتفاقی می افتد . اگر سود بانکی کمتر از تورم یا سود ارز و طلا و مسکن باشد آنگاه کسی مایل است پولش را در بانک بگذارد؟ ب

   1 هفته و 4 روز قبل

  مهدی شاهانی فر

  1 هفته و 4 روز قبل [بخوان تا زنده بمانی]
 • UBUNTU « من هستم چون تو هستی . و من فقط بشرطی می توانم باشم ، که تو باشی .» = یک دهقان آمریکایی در
 • UBUNTU « من هستم چون تو هستی . و من فقط بشرطی می توانم باشم ، که تو باشی .» = یک دهقان آمریکایی در مزارع وسیع خود بهترین نوع ذرت را عمل میآورد و هر سال هم در مسابقه رسمی کشوری بعنوان بهترین تولیدکننده ذرت آمریکا برنده میشد .یکروز خبرنگاری با وی مصاحبه کرد و راز این برنده شدن هر ساله ی ویرا پرسید . جوابی که دهقان داد ، خبرنگار را بهت زده ساخت : " برای اینکه بهترین ذرت را تولید کنم هر سال موقع کاشت ، همان ذرتی را که خود میکارم ، به دهقانان اطراف مزارعم میدهم برای خود بکارند . " ... خبرنگار با تعجب پرسید : " آخر چطور عین همان ذرتی که برای خودتان میکارید ، برای کاشت ، در اختیار رقبایتان میگذارید ؟ " ... دهقان جوابداد : " فهمیدنش اصلآ سخت نیست . باد دانه ها را از مزرعه به مزرعه جابجا می کند . اگر دهقانان همسایه ام ، ذرت بی کیفیت بکارند ، دانه های بدشان در مرارع من نفوذ می کنند و محصول مرا خراب می کنند . اگر من بخواهم محصول خوب بکارم باید اول به همسایگانم کمک کنم " ... فلسفه اش ساده است : " من هستم چون تو هستی . و من فقط بشرطی می توانم باشم ، که تو باشی . " از کتاب اوبونتو نوشته ی : استفن لوندین + دکتر باب نلسون

  • مهدی شاهانی فر : در مورد نقش ربا در تخریب اقتصاد ، اتفاقآ نظریه ی علم اقتصاد ، صد در صد با دین ، یکی ست

   1 هفته و 4 روز قبل

  • فرهاد واحدی : این که ادیان یا مکاتب غیر دینی چه گفته اند و الان چگونه برداشت و اجرا می شود . دو پدیده متفاوت و گاه متضاد است

   1 هفته و 4 روز قبل

  • مهدی شاهانی فر : اسلام ربا را جنگ با خدا دانسته ست . اسلام گناه یک درهم ربا را بیشتر از هفتاد بار زنای با محارم دانسته است ... ولی راحت رباخواری می کنند

   1 هفته و 4 روز قبل

  مهدی شاهانی فر

  1 هفته و 5 روز قبل [بخوان تا زنده بمانی]
 • معلم در کلاس درس ریاضیات ، از بیلی باب سوال کرد : « در مزرعه مان ، 12 رآس گوسفند داریم . یک رآس از
 • معلم در کلاس درس ریاضیات ، از بیلی باب سوال کرد : « در مزرعه مان ، 12 رآس گوسفند داریم . یک رآس از این گوسفندها ، از روی نرده بیرون پریده و رفته است . حالا چند رآس گوسفند ، برای مان باقی مانده است ؟ »
  بیلی باب پاسخ داد : « هیچی » ...
  معلم گفت : « یک کمی بیشتر فکر کن . مگر تو تفریق بلد نیستی ؟ » ...
  بیلی باب جواب داد : « شاید من جمع و تفریق را بلد نباشم ، ولی گوسفند ها را خوب می شناسم ! » ... نقل از کتاب معروف : The Inteligent Investor نوشته Benjamin Graham

  • مهدی شاهانی فر : گوسفندان تقصیر ماندن شان در اسارت و بودن شان در سکون و رکود را ، بگردن گوسفندان دیگر می اندازند و یا حتی در خودشان جستجو می کنند ولی به نقش « گله » « چوپان » و « قصاب » توجه نمی کنند

   1 هفته و 5 روز قبل

  • فرهاد واحدی : میان گوسفندان من تا گوسفندان معلم تفاوت از زمین تا ثریاست (dd)

   1 هفته و 5 روز قبل

  ادامه... دوستان
  • بی نهایت ...
  • * خورشید*
  • حامی آذر
  • ELHAM .BH
  • Nasrin ۰۰۰
  • خرد اندیشه
  • ღ مهسا ღ
  • جهان .
  • Banoo Sh
  • amir hosein
  • عسل عسلی
  • Najla .
  • ♡Ice girl♡
  • هنگامه ...
  • امیر قاسمی
  154 هواداران