جواد چناران

(javaaad@)

جواد چناران

5 روز پیش و 15 ساعت قبل [محفل خوبان]

نه امیدی که بر آن خوش کنم دل

نه پیغامی نه پیک آشنایی

نه در چشمی نگاه فتنه سازی

نه آهنگ پر از موج صدایی

ز شهر نور و عشق و درد و ظلمت

سحر گاهی زنی دامن کشان رفت

پریشان مرغ ره گم کرده ای بو

ادامه... دوستان
  • nazgol fk
  • reza abasi
  • مجتبی محمودی
  • امیر قاسمی
17 هواداران