ایران من

(iraneman@)

ایران من

3 روز پیش و 18 ساعت قبل [آرامش خیال]

امشب که در هوای تو پَر می زند دلم
ای مهربانِ من تو کجایی و من کجا؟

 • هلنا . : وقتی دلتنگم بشقاب ها را نمی شکنم شیشه ها را نمی شکنم غــرورم را نمی شکنم دلت را نمی شکنم در این دلتنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد ، این بغض لعنتی است

  3 روز پیش و 7 ساعت قبل

ایران من

3 روز پیش و 18 ساعت قبل [آرامش خیال]

تــოـو بگو کجای قلب من


قرار گرفتی که اینگونه


توازن ضربانش را بر هم زدی ؟!❤️

 • هلنا . : مرا از یاد برد آخر ولی من بجز او عالمی را بردم از یاد … فریدون مشیری

  3 روز پیش و 7 ساعت قبل

ایران من

3 روز پیش و 18 ساعت قبل [آرامش خیال]

دلم تو را میخواهد ،
پهلو به پهلویِ هم ،
چای بریزیم ،
از قوری احساس ،
به استکانِ کمر باریکِ عشق ،
با نعلبکی گسترده از مهربانی ،
و قند صداقت ،
نوش کنیم ،
کمی گپ بزنیم از سکوت و نگاه ،
با عطرِ نایابِ آدمی ات

ایران من

3 روز پیش و 18 ساعت قبل [آرامش خیال]

انشايم كه تمام شد
معلم با خط كش چوبی اش زد پشتِ دستم
و گفت جمله هايت زيباست ...
گفتم اجازه آقا ...
پس چرا ميزنيد ؟!
نگاهم كرد ...
پوزخندِ تلخی زدو گفت:
ميزنم تا همیشه يادت بماند
خوب نوشتن و زيبا فكر كردن در اين دنيا
تاوان دارد

ایران من

3 روز پیش و 18 ساعت قبل [آرامش خیال]

مسلمانان مرا وقتی دلی بود
که با وی گفتمی گر مشکلی بود

به گردابی چو می‌افتادم از غم
به تدبیـرش امید ساحلی بود

دلی همدرد و یاری مصلحت بین
که استظهـار هر اهـل دلی بود

ز من ضایع شد اندر کوی جانان
چه دامنگیـر یا رب منزلی بود

ادامه... دوستان
 • پریناز #
 • Amir صالح زاده
 • علیرضا تهرانی
 • saba Mo
 • بهنام دان
 • Rahil _
 • rohy rrr
 • اوا نغمه
 • سیروس راس
 • نا ...
 • فاطمه _
 • RaHA RaHa
 • فرشته*ققنوس عشق* .
 • الینا .
 • رخساره مهرابی
 • میلاد Ⓜ️
347 هواداران