ارش ازاد

(hva13@)

ارش ازاد

4 هفته پیش

خورشيد براي باز امدن است که ميرود نگران نباش به زودي..... مابه راه روشن ارامش خواهيم رسيد. فقط کافي است ..... تاريکي بي پايان پيش رو را تحمل کنيم. حتماسپيده دم سرخواهد زد وخورشيدبازخواهد گشت...

ادامه... دوستان
 • شیدا شیدایی
 • سمانه مرادی
 • گلشیفته .
 • armin mohtasham
 • آزاد ارباب
 • شیرین .
 • Nila Asadi
 • parvin zeinali
 • NEDA M
 • bdhdhdfhdffhd hdfhdfhdfhdfhdf
 • sita ooo
 • DORSA NAMI
 • مریم بزرگری
 • Mitra Khanlari
 • سمیرا رفیعی
 • saba yousefi
131 هواداران
بازدیدکنندگان