ارش ازاد

(hva13@)

پايان سخن اينکه باورت نخواهم داشت ديگر اخر توبگو ....مگر روياراهم مي توان باورکرد

 • ارش ازاد : خخخ پارتي بازيم نميشه

  1 ماه

 • نازلی راد ** : نه نه نمیتوان ..راه نداره

  1 ماه

از تو مي پرسند ومن درشعر پنهانت ميکنم....

 • ارش ازاد : اره هردوبعدش هست هم هيجان وهم غمگينانه اش مرسي

  1 ماه

 • . .. : خیلی هیجان قشنگیه (relax)

  1 ماه

ادامه... دوستان
 • شیدا شیدایی
 • سمانه مرادی
 • گلشیفته .
 • armin mohtasham
 • آزاد ارباب
 • شیرین .
 • Nila Asadi
 • parvin zeinali
 • NEDA M
 • bdhdhdfhdffhd hdfhdfhdfhdfhdf
 • sita ooo
 • DORSA NAMI
 • مریم بزرگری
 • Mitra Khanlari
 • سمیرا رفیعی
 • saba yousefi
131 هواداران
بازدیدکنندگان