هوشنگ فخار

(hooshang@)

هوشنگ فخار

3 هفته پیش و 5 روز قبل
 • ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم............
ساقی به نور باده برافروز جام ما...مطرب بگو که کار جهان
 • ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم............
  ساقی به نور باده برافروز جام ما...مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
  ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم...ای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما
  هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق...ثبت است بر جریده عالم دوام ما
  چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان...کاید به جلوه سرو صنوبرخرام ما
  ای باد اگر به گلشن احباب بگذری...زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما
  گو نام ما ز یاد به عمدا چه می‌بری...خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما
  مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است...زان رو سپرده‌اند به مستی زمام ما
  ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست...نان حلال شیخ ز آب حرام ما
  حافظ ز دیده دانه اشکی همی‌فشان...باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما

  هوشنگ فخار

  1 ماه
 • من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم...محتسب داند که من این کارها کمتر کنم
من که عیب توبه کاران کرد
 • من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم...محتسب داند که من این کارها کمتر کنم
  من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها...توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم
  عشق دردانه‌ست و من غواص و دریا میکده...سر فروبردم در آن جا تا کجا سر برکنم
  لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق...داوری دارم بسی یا رب که را داور کنم
  بازکش یک دم عنان ای ترک شهرآشوب من...تا ز اشک و چهره راهت پرزر و گوهر کنم
  من که از یاقوت و لعل اشک دارم گنج‌ها...کی نظر در فیض خورشید بلنداختر کنم
  چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست...کجدلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنم
  عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار...عهد با پیمانه بندم شرط با ساغر کنم

  • Roya Arya : عاشقان را گر در آتش می‌پسندد لطف دوست.... تنگ چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم....بسیار زیبا

   1 ماه

  هوشنگ فخار

  1 ماه, 1 هفته
 • کویرمزینان سبزوار
 • کویرمزینان سبزوار

  • ایران من : سلام صبح شما بخیر دوست خوبم افتخار میدی عضو گروه آرامش خیال بشی وگرو را محبوبس کنی (gol) (gol) (ghalb) (gol) (ghalb) (gol) (ghalb) (gol) (ghalb) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (go

   1 ماه

  هوشنگ فخار

  1 ماه, 1 هفته
 • آبشار کاشان
 • آبشار کاشان

  • هوشنگ فخار : آره

   2 هفته پیش و 6 روز قبل

  • ایران من : سلام رفیق افتخار میدی عصو گروه آرامش خبال عضو بشی ممنون میشم (gol) (ghalb) (gol) (ghalb) (gol) (gol) (gol) (gol) (ghalb) (gol) (ghalb) (gol) (ghalb) (gol) (gol) (gol) (ghalb)

   1 ماه

  هوشنگ فخار

  1 ماه, 1 هفته
 • کلیدر زادگاه محمود دولت آبادی نویسنده مشهور
 • کلیدر زادگاه محمود دولت آبادی نویسنده مشهور

  • هوشنگ فخار : احتمالا فوت کرده

   1 هفته و 6 روز قبل

  • فرهاد واحدی : ننه بلقیس کجاست

   2 هفته پیش و 4 روز قبل

  ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
  27 هواداران