حسام الدین شفیعیان

(@hesam11)

حسام الدین شفیعیان

2 هفته پیش و 4 روز قبل
 • سوره ی توبه
بگو هرگز به ما جز آنچه خدا برای ما مقرر داشته نمی رسد او مولای ماست و مومنان باید تنها
 • سوره ی توبه
  بگو هرگز به ما جز آنچه خدا برای ما مقرر داشته نمی رسد او مولای ماست و مومنان باید تنها بر خدا توکل کنند.

  ادامه... دوستان
  • محمد رجبی
  •  محمد  علی
  • گاندولف خاکستری
  • زهره محمدی
  • مسعود شمس
  • moritez n
  • زهرا (ارشد سرای شادی)
  • Asra Manswr
  • *حضرت یار*$$ *حرف آخر*
  • Rasool F
  • Side javad Hosini
  • Mehdi .
  • حسین جهان
  • ایران من
  • رضا محمودی
  • وحید حمزه ء
  40 هواداران