Hasti Gh

(hasti1120@)
 • دوست داشتنت
 بوى باران ميدهد 
همان بارانى كه بى خبر وبى مقدمه
 ميآيد 
و مى بارد 
تو هم مثل هم
 • دوست داشتنت
  بوى باران ميدهد
  همان بارانى كه بى خبر وبى مقدمه
  ميآيد
  و مى بارد
  تو هم مثل همان باران باش
  بى دغدغه ، بى واسطه عاشقم باش جانم
  و نگاه عاشقت را از چشمانم بر نگير

  • مهدی مقبول : (gol) (gol) (gol)

   6 روز پیش و 15 ساعت قبل

  Hasti Gh

  1 هفته, 1 روز
 • ماﺩﺭﻱ ﭘﯿﺮ، ﻣﺮﺍ
ﻧﮑﺘﻪ ﺍﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﮔﻔﺖ
ﺍﺯ ﺑﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﮔﻔﺖ ....
ﮔﻔﺖ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﻣﺸﻮ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺒﺖ ﺧﯿﺰﻧﺪ
ﮔﺮ ﺷﻮﯼ ﺷﻌﻠﻪ
 • ماﺩﺭﻱ ﭘﯿﺮ، ﻣﺮﺍ
  ﻧﮑﺘﻪ ﺍﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﮔﻔﺖ
  ﺍﺯ ﺑﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﮔﻔﺖ ....
  ﮔﻔﺖ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﻣﺸﻮ
  ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺒﺖ ﺧﯿﺰﻧﺪ
  ﮔﺮ ﺷﻮﯼ ﺷﻌﻠﻪ ﯼ ﺷﻤﻊ
  ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯾﺖ ﺭﯾﺰﻧﺪ
  ﮔﻔﺖ : ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﺸﻮ
  ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻧﯽ
  ﻻﯼ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﮐﺘﺎﺏ
  ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ !
  ﻧﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﺵ ﻧﻪ ﺧﺎﮎ
  ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪ
  ﻭﺍﻧﮕﻬﯽ ﺫﻫﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ
  ﭘﺮ ﺯ ﻣﺮﺩﺍﺏ ﮐﻨﻨﺪ
  ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ
  ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﺨﺮﻧﺪ
  ﻭﺯ ﭘﯽ ﺩﯾﺪﻥ ﺗﻮ
  ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ .
  ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﻋﺰﯾﺰ
  ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭ
  ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺲ ﻛﻦ
  ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﮔﻮﺵ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻫﻲ ﺷِﻜﻮﻩ ﻛﻨﻲ
  ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭼﺸﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺍﺧﻢ ﺩﻟﺘﻨﮓِ ﺗﺮﺍ
  ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻑ
  ﮔﻠﻪ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﺷﻮﺩ
  ﺗﺎ ﺑﺠﻨﺒﻴﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ
  ﺍﻳﻦ ﺷﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺖ .
  ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺑﺎﻭﺭﻣﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ..‌‌.

  Hasti Gh

  1 ماه, 1 هفته
 • ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﺪ
 ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺒﻮﺩﯼ 
ﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ
 ﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘ
 • ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﺪ
  ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺒﻮﺩﯼ
  ﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ
  ﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺸﻪ
  ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻻﻡ ﺗﺎ ﮐﺎﻡ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺑﺎﺯ نمی شود
  ﻏﺬﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺳﺮﺩ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﯼ
  ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺁﻫﻨﮓ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻭ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺁﻫﻨﮓ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯼ
  ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺁﺩﻣﯽ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﺒﯿﻪ گذشته‌ نخواهی بود...

  دلتنگــــ که می شوی
  هرکاری از دستِ بی چاره ات بر می آید
  مثلا

  گوشی را برمیداری ، یک پیامِ کوتاه ، یک تک زنگ
  یک
  – من هنوز هم اینجا دلم آنجاییست که تــــو هستی –

  دلتنگ که می شوی
  " فال می گیری "
  چشمانت را می بندی ، می گویی :
  – می شود بگویی او دلش تنگ هست یا نه ؟ –

  و حافظ هم که انگار دلش به حالِ بی قراریت سوخته است می گوید :
  – یوسفــــ ِ گمگشتهـ باز آید به کنعان غم مــخور –

  و همانجاست که می باری و در دل می گویی
  یوسفِ من اصلا گم نشده حافظ جان
  یوسفِ من جایی حوالیِ همین نزدیکی ها
  " مـــرا گم کرده "

  دلتنگ که می شوی ، می فهمی
  همه ی این روزها که با خودت گفتی
  – یادم تو را فراموش –

  بیشتر معنایش برایت این بوده

  – یادم خودم را فراموش
  یادم احساسم را فراموش
  یادم دلم را فراموش –

  بی آنکه بدانی این ها فراموش نمی شوند
  ساکت می شوند ؛ آرام می گیرند ؛ آتش می زنند

  • Najla . : عالییییی

   6 روز پیش و 14 ساعت قبل

  • پژمان تبریزی : (gol) (gol) (gol)

   1 هفته, 1 روز

  • Hasti Gh : چه خوب‌... متشکر...

   1 هفته و 3 روز قبل

  کلا همه ی سیاه سفیدا خوبن
  مثل پنگوئن‌ها
  پانداها
  برف لای موهات
  چشمات
  چشمات
  چشمات ....

  • رضا ضیایی : عاليييييييييييييييييييييييييي آهنگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ (gol)

   1 ماه

  • آریا بینظیر : همیشه رنگی بودن زیبا نیست بخصوص ما ادمها................. اریا

   1 ماه

  • ارش ازاد : چشمات

   1 ماه, 1 هفته

  Hasti Gh

  1 ماه, 1 هفته
 • حواست هست...
یک تابستان دیگر هم گذشت و هیچ معجزه ای نشد،
حالا باید دوباره دل خوش کنیم به آمدن پایی
 • حواست هست...
  یک تابستان دیگر هم گذشت و هیچ معجزه ای نشد،
  حالا باید دوباره دل خوش کنیم به آمدن پاییز،
  یک پاییز خوشرنگ که زرد و نارنجی نباشد،
  به پاییزی که دلت نگیرد
  و غروبش غم نداشته باشد
  و توی کوچه و پس کوچه هایش بغض نباشد،
  پاییزی که مهر و آبان و آذرش تو را یاد هیچ خاطره خیسی نیاندازد
  و دل کندنش آسانتر از دل بستنش باشد،
  یک پاییز دوست داشتنی که شاید مال من و تو باشد،
  می مانیم به امید پاییزی که
  نه از فاصله خبری باشد
  نه از درد
  نه از زخم
  نه از جنگ
  نه از فقر...
  به امید پاییزی که وقتی به آخر رسید جوجه ای از جوجه هایمان کم نشده باشد!!

  • hamed ... : پاییزع همیشه مظلوم

   6 روز پیش و 8 ساعت قبل

  • hamed ... : سلام...ممنون از مجبوبیتت...محبوب شدی

   6 روز پیش و 8 ساعت قبل

  • آریا بینظیر : این نه نصیحتی بود کز غم دوست توبه کن سخت سیه دلی بود آن که ز دوست برکنم... اریا

   1 ماه, 1 هفته

  ادامه... دوستان
  • نیما دادرس
  • Parya Salavati
  • aryi a
  • امير ارامش
  96 هواداران