هانا M*H

(hana-75@)

هانا M*H

1 روز و 10 ساعت قبل

-قَشَنگِه!
+چي؟
-اينکِه ميدوني بِهِش نِميرِسي
وَلي بازَم خاطِرشو ميخواي...
+آها... آره :)

  • hobab2012 amir : (ghamgin) ؟؟.....؟

    19 ساعت پیش و 39 دقیقه قبل

هانا M*H

1 روز و 10 ساعت قبل

" دل" چه دنیای قشنگی دارد
"بزرگ" میشود،عاشق میشود
"تنگ" میشود،میشکند میگرید
میریزد،دلبری میکند
میتپد و میمیرد
چون "می ایستد" تمام میشود

‎‌

ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
55 هواداران
بازدیدکنندگان