حسام الدین شفیعیان

(@h1363)

حسام الدین شفیعیان

1 هفته و 4 روز قبل

سلام
من هم از امروز عضوی از محفل هستم.

 • Asra Manswr : خواهش میکنم

  1 هفته و 4 روز قبل

 • حسام الدین شفیعیان : تشکر لطف دارید.

  1 هفته و 4 روز قبل

 • Asra Manswr : چشم تون بی بلا افتخار میبخشید .

  1 هفته و 4 روز قبل

حسام الدین شفیعیان

1 هفته و 4 روز قبل [محفل خوبان]
 • /شاعر خواب های دلتنگی/
شاعر خواب های دلتنگی
رویاهای قصه ی دلتنگی
تواریخ تاریخ بدون سال
سالهای قص
 • /شاعر خواب های دلتنگی/
  شاعر خواب های دلتنگی
  رویاهای قصه ی دلتنگی
  تواریخ تاریخ بدون سال
  سالهای قصه ی دلتنگی
  پنجره ی رو به شهری آهن
  آهن های قصه ی دلتنگی
  کارناوال شهرنشینی بوق ممتد ترمز روی کلمات
  هجایای کشیده از درد دلتنگی
  ماضی بعید قصه دیروزها
  فعل حال قصه امروز دلتنگی
  خاطرات خیس باران زده سال شمسی
  قمری زدور شعر منظومه مثنوی دلتنگی
  تالاب غرق شدن کلمات بی برگی
  زیر سایه سار درختان تکیده از قصه بی برگی
  شاعر-حسام الدین شفیعیان

  • Asra Manswr : خواهش

   1 هفته و 4 روز قبل

  • حسام الدین شفیعیان : سپاس لطف دارید.

   1 هفته و 4 روز قبل

  • Asra Manswr : خواهش میکنم گروه مال ما همه هست دوست ارزشمندم.

   1 هفته و 4 روز قبل

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته و 4 روز قبل [محفل خوبان]
 • ((پری دریایی))
قدم هایت را آهسته بردار پری دریایی
به ساحل انسانها خوش آمدی
دلت را دریایی نگه دار
 • ((پری دریایی))
  قدم هایت را آهسته بردار پری دریایی
  به ساحل انسانها خوش آمدی
  دلت را دریایی نگه دار
  اینجا شهر است نه پشت دریا
  قایقی اگر داری جا بگذار
  عاشقانه برگرد به دریا
  شهر با تمام آهنی بودنش تو را خورد خواهد کرد
  شهر چراغ دارد آن هم قرمز
  حسام الدین شفیعیان

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته و 4 روز قبل [محفل خوبان]
 • /سکوت نهنگ ها/

قدم هایتان را آهسته بردارید آدمها
ساحل سکوتی عمیق دارد
کمی برایشان ساز بزنید
دی
 • /سکوت نهنگ ها/

  قدم هایتان را آهسته بردارید آدمها
  ساحل سکوتی عمیق دارد
  کمی برایشان ساز بزنید
  دیگر نهنگ هابیدار نمیشوند
  سکوت کنید آدمها
  نهنگ هاخوابیده اند
  حسام الدین شفیعیان

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته و 4 روز قبل [محفل خوبان]
 • /نقطه های سرگردان/
مرد رادیو خورده پیرمرد آلزایمری مجری شده

تریبون رادیو گلوی تقاطع کلمات

موی
 • /نقطه های سرگردان/
  مرد رادیو خورده پیرمرد آلزایمری مجری شده

  تریبون رادیو گلوی تقاطع کلمات

  موی سفید رنگی از بنفش آفتاب زده

  سیاه درون تاریکی سفیدی از موی تاب خورده

  جایی در نقطه های فراموشی

  زندگی مثال نقطه های خاموشی

  آخرین نقطه ی نرسیده به شهاب خورشیدی ماه ترک زده باران خورشید را ورق زده

  شب نشین دریای سرخ روز نشین دریا زده ی موج خروشان درون زده

  شعری که تاریک بود فانوسکی درون شعر روشنایی را رقم زده

  نقطه سر آغاز وجود انسان اسکلتی از جمجمه های ترک زده

  مقیاس سیصدو شصت درجه مکانیزم خورده شده ی استوار در درون زده

  مثال بامداد چرا شب را درون روز روشنایی رقم زده

  حسام الدین شفیعیان

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته و 4 روز قبل [محفل خوبان]
 • /آدم برفی چند اپیزودی/
آدم برفی سنگی شد شکست

آدم برفی ادم شد درون خود نشست

آدمک برفی شد آب در
 • /آدم برفی چند اپیزودی/
  آدم برفی سنگی شد شکست

  آدم برفی ادم شد درون خود نشست

  آدمک برفی شد آب درون خود برید

  برنده بریده از قیچی کاغذ فکری

  گردش خون و گردش قلم جوهره ی تاب خورده ذهنی

  جهان چراغانی شده ی خاموش

  سکوت مرگبار زندگی سکوت کاغذ شده در گلو

  نقطه های سرگردان سطرهای اتوکشیده اما ناموزون

  حسام الدین شفیعیان

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته و 4 روز قبل [محفل خوبان]
 • /آدمک خیس خورده/

چتر سیاه چتر رنگی

چتر خورده شده ی زنگی

باران آدمک خیس خورده بدون چتر

شه
 • /آدمک خیس خورده/

  چتر سیاه چتر رنگی

  چتر خورده شده ی زنگی

  باران آدمک خیس خورده بدون چتر

  شهری بارانی شهری زمستان زده

  روشنایی میدود شهر میرود

  آدمک میرود طوفان باران دریا موج

  تئاتر شهری سینمای درون انسانی

  برداشت چندم قطع شده

  تماشاچیان هنرپیشه شده در آمفی تئاتر درون

  صدای سوت کشیدنه کودک خیابان های متروک زده ی باروت

  حسام الدین شفیعیان

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته و 4 روز قبل [محفل خوبان]
 • /سمفونی زمین/

تاریکخانه ی عکس درون تن خاموش

عکسهای درون برون زده ی خاموش

برزخ زمین زده آسما
 • /سمفونی زمین/

  تاریکخانه ی عکس درون تن خاموش

  عکسهای درون برون زده ی خاموش

  برزخ زمین زده آسمان ترانه ی سمفونی جغرافیایی

  مرز بین خطوط چراغ روشنایی

  افتادن جاذبه فکر ورق زده

  فلسفه ی واقعیت اما سفسطه ی غیر واقعیتی

  شاید واقعیت نهفته در فلسفه ی جدید هست

  فلسفه دفتر کاغذ قلم بریده از فکر هست

  طلوع تابش قلم خورشید کلمات چینده در قاب فکر

  حسام الدین شفیعیان

  • حسام الدین شفیعیان : ☑سپاس بزرگوارید.✏

   1 هفته و 4 روز قبل

  • Asra Manswr : خیلی قشنگه

   1 هفته و 4 روز قبل

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته و 4 روز قبل [محفل خوبان]
 • /خاطرات شعر زده ی فانوسی/
هنر در بر کوزه خاک خورده

مرد فراموش شده ی تاریخی

کهن ترین سروده ی ف
 • /خاطرات شعر زده ی فانوسی/
  هنر در بر کوزه خاک خورده

  مرد فراموش شده ی تاریخی

  کهن ترین سروده ی فراموشی

  دفتر خاطرات شعر زده ی فانوسی

  نگارنده ی غزل صدای سمفونی سکوت

  تابستان زمستان زده ی پائیزی

  فصل دگر گونی چند فصلی

  فصلهای خزان زده ی دیروزی

  حسام الدین شفیعیان

  • Asra Manswr : خواهش میکنم

   1 هفته و 4 روز قبل

  • حسام الدین شفیعیان : ☀☂☁سپاس هم میهنی قدیمی بزرگوار✉

   1 هفته و 4 روز قبل

  • Asra Manswr : دست گلتون درد نکنه دوست قدیمی

   1 هفته و 4 روز قبل

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته و 4 روز قبل [محفل خوبان]
 • /غروب کلمات/
پنچره ی بسته از پر از حرف

قاب خواب مرگ عصر قصه های لالایی

تنهایی مه گرفته ی شب ش
 • /غروب کلمات/
  پنچره ی بسته از پر از حرف

  قاب خواب مرگ عصر قصه های لالایی

  تنهایی مه گرفته ی شب شکن

  طلوعی از دریچه ی باریک شب

  فانوسی در غروب خورشید پس از ابر

  حسام الدین شفیعیان

  ادامه... دوستان
  • فاطمه فاطمی
  • شایان ....
  • امیر قاسمی
  9 هواداران