حسام الدین شفیعیان

(@h1363)

حسام الدین شفیعیان

1 هفته, 1 روز [شبکه اجتماعی محفل]
 • /فرعون/
فرعون در پاسخ می‌گوید که ما از آنها برتریم و نخواهیم گذاشت که بنی‌اسرائیل رشد کنند-
«و مرد
 • /فرعون/
  فرعون در پاسخ می‌گوید که ما از آنها برتریم و نخواهیم گذاشت که بنی‌اسرائیل رشد کنند-
  «و مردی از دورترین [نقطه] شهر شتابان آمد [و] گفت: ای موسی! اشراف و سران [فرعونی] درباره تو مشورت می‌کنند که تو را بکشند! بنابراین [از این شهر] بیرون برو که یقیناً من از خیرخواهان توام».

  فرعونیان قصد کشتن تو را دارند هر چه زودتر از شهر فرار کن که من خیرخواه تو هستم.
  «پس موسی ترسان و نگران در حالی که [حوادث تلخی را] انتظار می کشید از شهر بیرون رفت، [در آن حال] گفت: پروردگارا! مرا از این مردم ستمکار نجات بده».

  حضرت موسی در حالی که با ترس از شهر فرار می‌کرد گفت: خدایا مرا از این قوم ظالم نجات ده.
  فهمیدی از اینجا برو بیرون روش خاص دارند/

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته, 1 روز [شبکه اجتماعی محفل]
 • /فرعون/
 فرعون در زمین برتری طلبی را پیشه‌ خود ساخت و استکبار را شعار خود قرار داد
«آیا حکومت و پا
 • /فرعون/
  فرعون در زمین برتری طلبی را پیشه‌ خود ساخت و استکبار را شعار خود قرار داد
  «آیا حکومت و پادشاهی مصر ویژه من نیست و این نهرها از زیر [کاخ های] من به فرمان من روان نیستند»؟
  مگر حکومت مصر از آن من نیست، مگر این همه آبادانی را من ایجاد نکردم. در جای دیگری خود را الٰه و رب برتر می‌داند.

  او ربوبیّت را در مرحله بالایی از آن خود می‌دانست، البته ربوبیت نه به معنای خالقیّت کلّ عالم بلکه به معنای مدیریّت بخشی از آن که در اختیار او است.پس اولین ویژگی او این بود که برتری و علو را پیشه کرد. دومین ویژگی فرعون این بود که در سرزمین مصر که تحت فرمانروایی او بود، طبقات اجتماعی را به وجود آورد.

  «و اهل آن را به گروه‌های مختلفی تقسیم نمود؛ گروهی را به ضعف و ناتوانی می‌کشاند، پسرانشان را سر می‌برید و زنانشان را (برای کنیزی و خدمت) زنده نگه می‌داشت؛ او به یقین از مفسدان بود».

  او طایفه‌ا‌ی از مردم را مستضعف قرار داد و آنها را از امتیازات اجتماعی محروم کرد. آن طایفه همان قوم بنی‌اسرائیل بودند.

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته, 1 روز [شبکه اجتماعی محفل]
 • آنها گفتند: «بیایید قسم یاد کنید به خدا که بر او ( صالح) و خانواده اش شبیخون می زنیم (و آنها را به ق
 • آنها گفتند: «بیایید قسم یاد کنید به خدا که بر او ( صالح) و خانواده اش شبیخون می زنیم (و آنها را به قتل می‏رسانیم;) سپس به ولی دم او می‏گوییم: ما هرگز از هلاکت خانواده او خبر نداشتیم و در این گفتار خود صادق هستیم!» (49)

  آنها نقشه مهمی کشیدند، و ما هم نقشه مهمی; در حالی که آنها درک نمی‏کردند! (50)

  و پروردگارت آنچه را در سینه‏هایشان پنهان می‏دارند و آنچه را آشکار می‏کنند بخوبی می‏داند! (74)
  دراین هنگام، فرمان عذاب بخاطر ظلمشان بر آنها واقع می‏شود، و آنها سخنی ندارند که بگویند! (85)
  (در این هنگام) مردی با سرعت از دورترین نقطه شهر ( مرکز فرعونیان) آمد و گفت: «ای موسی! این جمعیت برای کشتن تو به مشورت نشسته‏اند; فورا از شهر خارج شو، که من از خیرخواهان توام!» (20)

  کسانی که پیش از آنان بودند (نیز آیات الهی را) تکذیب کردند، در حالی که اینها به یک دهم آنچه به آنان دادیم نمی‏رسند! (آری) آنها رسولان مرا تکذیب کردند; پس ببین مجازات من (نسبت به آنها) چگونه بود! (45)

  • mahshid ma : سلام محبوبیت تقدیمت

   1 هفته, 1 روز

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته, 1 روز [شبکه اجتماعی محفل]
 • سرانجام او را تکذیب کردند، و عذاب روز سایبان (سایبانی از ابر صاعقه‏خیز) آنها را فراگرفت; یقینا آن عذ
 • سرانجام او را تکذیب کردند، و عذاب روز سایبان (سایبانی از ابر صاعقه‏خیز) آنها را فراگرفت; یقینا آن عذاب روز بزرگی بود! (189)

  آیا همین نشانه برای آنها کافی نیست که علمای بنی اسرائیل بخوبی از آن آگاهند؟! (197)
  سپس عذابی که به آنها وعده داده شده به سراغشان بیاید... (206)

  آنها از استراق سمع (و شنیدن اخبار آسمانها) برکنارند! (212)

  آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل می‏شوند؟! (221)
  لشکریان سلیمان، از جن و انس و پرندگان، نزد او جمع شدند; آنقدر زیاد بودند که باید توقف می‏کردند تا به‏هم ملحق شوند! (17)

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته, 1 روز [شبکه اجتماعی محفل]
 • پس (فرعون) تصمیم گرفت آنان را از آن سرزمین ریشه کن سازد; ولی ما، او و تمام کسانی را که با او بودند،
 • پس (فرعون) تصمیم گرفت آنان را از آن سرزمین ریشه کن سازد; ولی ما، او و تمام کسانی را که با او بودند، غرق کردیم. (103)

  پس مبادا کسی که به آن ایمان ندارد و از هوسهای خویش پیروی می‏کند، تو را از آن بازدارد; که هلاک خواهی شد! (16)

  اینک به سوی فرعون برو، که او طغیان کرده است.» (24)

  فرعون آن مجلس را ترک گفت; و تمام مکر و فریب خود را جمع کرد; و سپس همه را (در روز موعود) آورد. (60)
  (فرعون) گفت: «آیا پیش از آنکه به شما اذن دهم به او ایمان آوردید؟! مسلما او بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است! به یقین دستها و پاهایتان را بطور مخالف قطع می‏کنم; و شما را از تنه‏های نخل به دار می‏آویزم; و خواهید دانست مجازات کدام یک از ما دردناکتر و پایدارتر است!» (71)

  این گونه بخشی از اخبار پیشین را برای تو بازگو می‏کنیم; و ما از نزد خود، ذکر (و قرآنی) به تو دادیم! (99)

  آنچه را پیش رو دارند، و آنچه را (در دنیا) پشت سرگذاشته‏اند می‏داند; ولی آنها به (علم) او احاطه ندارند! (110)

  آیا برای هدایت آنان کافی نیست که بسیاری از نسلهای پیشین را (که طغیان و فساد کردند) هلاک نمودیم، و اینها در مسکنهای (ویران شده) آنان راه می‏روند! مسلما در این امر، نشانه‏های روشنی برای خردمندان است. (128)

  آنها می‏گویند: «اگر راست میگویید، این وعده (قیامت) کی فرا می‏رسد؟!» (38)

  گفتند: «آیا مطلب حقی برای ما آورده‏ای، یا شوخی می‏کنی؟!» (55)

  و او را در برابر جمعیتی که آیات ما را تکذیب کرده بودند یاری دادیم; چرا که قوم بدی بودند; از این رو همه آنها را غرق کردیم! (77)

  آنان از تو تقاضای شتاب در عذاب می‏کنند; در حالی که خداوند هرگز از و
  [ادامه...]

  ادامه... دوستان
  • فاطمه فاطمی
  • شایان ....
  • امیر قاسمی
  9 هواداران