حسام الدین شفیعیان

(@h1363)

حسام الدین شفیعیان

1 هفته, 1 روز [شبکه اجتماعی محفل]
 • فانوس-4
روح های بزرگ تفکرات بزرگ هستند.تفکرات بزرگ در گنجایش روح بزرگ هست.تفکرات مثبت تفکراتی هستن
 • فانوس-4
  روح های بزرگ تفکرات بزرگ هستند.تفکرات بزرگ در گنجایش روح بزرگ هست.تفکرات مثبت تفکراتی هستند که روح را از خساست در میاورد.تفکرات منفی روح را کوچک میکند.اگر در یک پارچ آب دو برابر آن آب بریزید سرریز میشود. روحی که گنجایش آن زیاد بشود انعکاسش تجلی بزرگی از معنویت میشود.خداوند بسیار بخششگر و عادل هست.بسیار مهربانست.این ظرفیت گنجایشی در هر انسانی میزانی دارد.وقتی شما خیر اندیش باشید دهان شما زبان شما فکر شما همه روح شما در نمودار مهربانی رشد میکند.چون گنجایش شما از ظرفیت بزرگیست که آن را پرورش دادید.دیگر بازخورد برخورد را نگاه نمیکنید که چگونه برخورد شد شما ظرفیت وجودیتان را نمودار میکنید.بازخورد آن ظرفیت طرف مقابلست.اگر کسی لگد زد به شما و شما برگشتی لگد زدی میشوی مثل او.اما اگر فحش شنیدی و فحش ندادی و دعای خیر هم کردی این یعنی در کمال گرفتن پیشرفت کردید.زیرا نیش زبان زدن و روح دیگری را آسیب رساندن ظرفیت کوچک درونست.اما زبانی که به درون و برون مهربانست تبلور الماس گونه هست شما مد نظرتان خداست زیرا او ناظر بر تمامی اعمال و رفتار شماست.

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته, 1 روز [شبکه اجتماعی محفل]
 • /به نام یاری دهنده ی خوبی ها خداوند مهربانی ها/
فانوس-3
حسادت آفت هست. تمامیه آفت های جهان از حساد
 • /به نام یاری دهنده ی خوبی ها خداوند مهربانی ها/
  فانوس-3
  حسادت آفت هست. تمامیه آفت های جهان از حسادت شروع شد.هبوط سقوط از وسوسه از خوردن میوه ممنوعه و بعد آن حسادت دو آفت از یک وسوسه.در آفت بعد آن حسادت.حالا مبحث حسادت هست.حسد.حسادت یعنی جهان بزرگ را کوچک در تفکر خود کنیم.از پیشرفت دیگری ناراحت. از خیر رساندن ناراحت.از ازدواج دو نفر ناراحت. از غذا خوردن دیگری ناراحت.همه امورات حسد میشود.جهان تفکر شما کوچک میشود.گاهن فلانی جنبه ندارد که پیشرفت کند.من پیشرفت کرده میدانم.همین از حسد می آید.تو چگونه او را پیشرفت کرده نمیدانی اما خود پیشرفت کرده ات را بالاتر میدانی و از که آموختی و پیشرفت کردی.آموزگارت چگونه درست داد از کی آموختی.آموزگارت چگونه بود که ترا بخیل کرد.والا جنبه سازی از تعلیم دهنده ات به تو میرسد که به دیگری انتقال دهی.از کی تعلیم گرفتی که رشد دیگری را بی جنبه بودن او بدانی. جهان بزرگست. تعلیم از کی آموختی که زنجیره کردی یک زنجیره خراب زنجیره خرابتری را به بار می آورد.که در آن خرابی اگر حسد رشد کرد بخل رشد کرد. خشونت رشد کرد.خشونتی که من از تو قدرت بیشتر دارم آن تو را بگیرمو تو را بدبخت کنم.حال آنکه فرد خوب تعلیم یافته. یک فرد معنوی کمال گرفته.اگر از سر رشته اصلی حال در اتصال آن از آموزگار خوب رشد بیابد.جای ساختن بدی ساختن خوبی را پایه انسانی دیگر میکند.که از کمک به دیگران لذت برد.از خوردن آنچه در آن زنجیره رشد میکند هم در یک لذت برند. از پیشرفت دیگری لذت برند.زمینه ساز رشد و تعلیم درست و ساختن بنای درستی از رشد و تعلیمو تربیت شود.اگر ابلیس را درونت رشد دادی حسد بخل کینه حسادت کشتن و بدبختی دیگران ظلم و هر چیزی که ماحصل آن بدبخت کننده دیگری شود حواله دیگری دهی. از ابلیس فرمان بردی نه از خدا.از ابلیسک ها ت
  [ادامه...]

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته, 1 روز [محفل خوبان]
 • به نام خدا
فانوس-2
یک جنین تا مراحل رشد و تولد.در شکم مادر جهانی دارد به وسعت همان اندازه که درون
 • به نام خدا
  فانوس-2
  یک جنین تا مراحل رشد و تولد.در شکم مادر جهانی دارد به وسعت همان اندازه که درون آن هست.برون از آن جهان بزرگتری هست.از یک جهان کوچک با تفکر شکل نگرفته خواهان توقع تحلیل جهان بزرگتر آن مثال یک پارچ هست که دو سه برابر آن آب درون آن پارچ بریزید.دید ما نسبت به جهان بالاتر همان دید هست. منتها با وسعت رشد و کمال انسانی.که اگر بیش از آن که عالم نامرئی هست.در مرئی دید ما از جهان ماده.بخواهیم به تمامیت آن پی ببریم. مثال همان جنین و نوزاد هست که بخواهد جهان ماده را در رحم مادر برای شما شرح دهد.نوزاد از همان دریچه ای که به جهان ماده می آید رحم در همان تونل که به جهان روح میرود همان حالت تولد را دارد منتها فرق آن در این هست. که هر سن و سالی که برود تولد نویی برای او هست.چه در 1 سالگی چه در 100 سالگی.مثال جشن تولد گرفتن برای او.اینجا مادر و پدر و خانواده به گریه نوزاد از رهایی آن جهان کوچک. لبخند میزنند.آنجا در آن عالم روح تولد شما اگر چه حیرانی گریه درون از جدایی از ماده باشد همان حالت را دارد چون اگر مثال خانواده شما زنده باشند و شما فوت کنید.قبل شما در اجداد شما قبل شما زنجیره خانواده شما فوت زیاد شدند آنجا هستند.حال از این انتقال دریچه نور که مثال تولد هست شما انتقال داده میشوید به جهان روح از ماده میگذرید.حال به هر نوع علت فوت.مثل تولد سزارین و یا طبیعی از نوع آن شما انتقال داده میشوید.شما در رحم مادر یک نوزاد جنین در حال رشد هستید کوله شما همان کوله خورد و خوراک مادرتان هست. همان تغذیه او در شیر او شما را از آنچه از آن تغذیه میکنید به حالت 9 ماهگی میرساند.نوزاد در آنچه میخورد از تغذیه چه حلال چه غیر آن اختیاری ندارد اما بعد تولد شما حال قبل آن از نان حلال شیر حلال خورده اصطلاحا گویند.به دنیای ماده چش
  [ادامه...]

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته, 1 روز [محفل خوبان]
 • ((کتاب فانوس))
فانوس-1
مقدمه
به نام خداوند بخشنده و مهربان
با توجه بر اینکه کلمات و جملات و کتب
 • ((کتاب فانوس))
  فانوس-1
  مقدمه
  به نام خداوند بخشنده و مهربان
  با توجه بر اینکه کلمات و جملات و کتب که دارای ساختار خاص خود باشند میتوانند قدرت تغییر در انسان را پدیدار کند و با توجه به قدرت کلمات و شناخت و صافی دادن آن از تفکر کتاب فوق کتابیست برای شناخت بهتر حقیقت و کمال گرفتن. و دانستن امورات.حال اگر این کتاب را تا پایان فصلهای آن خواندید و تحول در شما ایجاد نشد و به شناخت مسائل جهان و آفرینش.و اسراری بسیار غنی نرساند شما را. و حال اگر در آن ظرفیت انسان سازی در نمودار انسان برای کسب دانایی بیشتر نبود.و مفید واقع نشد. و در این تحول شما را یاری نداد.و به شناخت مسائل نرساند. یا نتوانست شما را به زنجیره ی انسانیت برساند.این کتاب حتی به اندازه ی یک کتاب موفقیت کوچک ارزش ندارد. یا اندازه ی یک کتاب برای کسب حداقل دانایی و کمال و شناخت.در امورات مختلفه. اما اگر بعد خوانش کامل آن شما آن را مفید دانستید. یعنی کتاب فوق توانسته شما را یاری دهد.این یک دو دو تا چهار تای ساده هست از تفکر و تعقل و خوانش و ارزیابی آن تا محکی شود برای آنچه خوانده میشود و آنچه درون این کتاب هست.امید هست با یاری خداوند این کتاب مفید و ارزشمند واقع بشود.

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته, 1 روز [شبکه اجتماعی محفل]
 • سوره ی هود
سنگ هایی نشان کرده نزد پروردگارت و آن از ستمگران به دور نیست.
سوره ی هود
از غیر او پس
 • سوره ی هود
  سنگ هایی نشان کرده نزد پروردگارت و آن از ستمگران به دور نیست.
  سوره ی هود
  از غیر او پس همگی درباره ی من نیرنگ کنید سپس مهلتم ندهید.
  سوره ی یوسف
  و البته آن زن اهنگ وی کرد و یوسف نیز اگر برهان پروردگارش را ندیده بود آهنگ او کرده از خود دفاع می کرد و متهم می شد چنین کردیم تا بدی و زشت کاری را از او بازگردانیم او از بندگان خالص شده ی ما بود.
  سوره ی حج
  کسانی که به ناحق از خانه هایشان بیرون رانده شدند چرا که می گفتند پروردگار ما خداست.و اگر خدا بعضی از مردم را با بعضی دیگر دفع نمی کرد صومعه ها و کلیساها و کنیسه ها و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار ذکر می شود سخت ویران می شد و قطعا خدا به کسی که دین او را کمک می کند یاری می دهد که خدا مسلما نیرومند شکست ناپذیر است.

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته, 1 روز [شبکه اجتماعی محفل]
 • سوره ی یونس
101-بگو:بنگرید که در آسمان ها و زمین چه (آیت) هاست,ولی این آیت ها و هشدار ها قومی را که
 • سوره ی یونس
  101-بگو:بنگرید که در آسمان ها و زمین چه (آیت) هاست,ولی این آیت ها و هشدار ها قومی را که ایمان نمی آورند سود نمی بخشد.
  سوره ی هود
  112-پس همان گونه که فرمان یافته ای پایداری کن و نیز هر که با تو رو به سوی خدا آورده است.و سرکشی نکنید که او به آنچه می کنید بیناست.
  سوره ی سباء
  و در هیچ شهری هشدار دهنده ای نفرستادیم جز آنکه کامرانان آنها گفتند:ما به آنچه فرستاده شده اید کافریم.

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته و 2 روز قبل [شبکه اجتماعی محفل]
 • سوره ی یونس-خدا هرگز به هیچ کس ستم نخواهد کرد ولی مردم خود در حق خویش ستم می کنند.
سوره ی آل عمران-
 • سوره ی یونس-خدا هرگز به هیچ کس ستم نخواهد کرد ولی مردم خود در حق خویش ستم می کنند.
  سوره ی آل عمران-ای اهل کتاب چرا حق را به باطل مشتبه سازید تا چراغ حق را به باد شبهات خاموش کنید در صورتی که به حقانیت آن آگاهید.
  سوره ی نساء-این گروهند که خدا آنان را لعنت کرده و هر که را خدا لعنت کند و از رحمت خود دور سازد دیگر هرگز کسی مدد و یاری او نتواند کرد.
  سوره ی توبه-ای پیغمبر تو بر آن مردم منافق خواهی طلب مغفرت بکن یا نکن هفتاد مرتبه هم بر آنها از خدا آمرزش طلبی خدا هرگز آنان را نخواهد بخشید زیرا آنها از راه فسق و سرکشی به خدا و رسول او کافر شدند و خدا فاسقان را هرگز هدایت نخواهد کرد.
  سوره ی توبه
  آن مردم منافقی که مسجدی برای زیان اسلام بر پا کردند که خلق به مسجد پیغمبر و نماز او حاضر نشوند و مقصودشان کفر و عناد و تفرقه کلمه بین مسلمین و مساعدت با دشمنان دیرینه خدا و رسول بود و با این همه قسمهای موکد یاد میکنند که ما در بنای این مسجد جز قصد خیر و توسعه اسلام غرضی نداریم خدا گواهی میدهد که محققا دروغ میگویند.
  سوره ی نور
  آیا سزاوار نبود که شما مومنان چون از منافقان چنین بهتان و دروغها شنیدید حسن ظنتان درباره ی یکدیگر بیشتر شده و گویید این سخن منافقان دروغی است آشکار برای طعن رسول ص و تفرقه بین مسلمین میگویند.
  سوره ی نساء
  و هرگز برای خاطر مردمی که با نفوس خود خیانت میکنند با اهل ایمان و مردم بی تقصیر جدال مکن که همانا خدا آنرا که خیانتکار و بد عمل است دوست نمی دارد.
  سوره ی کهف
  اما آن کشتی را که بشکستم صاحبش خانواده فقیری بود که از آن کشتی کسب و ارتزاق می کردند خواستم چون کشتیهای بی عیب را پادشاه به غضب می گرفت این کشتی را ناقص کنم تا برای آن فقیران باقی بماند.<
  [ادامه...]

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته و 2 روز قبل [شبکه اجتماعی محفل]
 • سوره ی نحل
و خلق لجوج با وجود آن همه نعمت که به آنها دادیم باز به راه کفر و کفران می روند باری این
 • سوره ی نحل
  و خلق لجوج با وجود آن همه نعمت که به آنها دادیم باز به راه کفر و کفران می روند باری این دو روزه دنیا به کامرانی حیوانی بپردازید که بزودی هنگام مرگ عمل خود را خواهید دانست.
  سوره ی حج
  او به علم ازلی آنچه در نظر این مردم پیدا و آنچه ناپیداست همه بر او پیداست و به همه داناست و بازگشت کلیه امور به سوی خداست.
  سوره ی انفال
  اکنون خدا بر شما تخفیف داد و در حکم جهاد آسان گرفت و دانست که در شما ضعف ایمان راه یافته که یک نفر با ده نفر نمی توانید مقاومت کنید پس اگر صد نفر باشید صبور و پایدار بر دویست نفر کافران و اگر هزار بر دو هزار آنان به اذن خدا غالب خواهید شد یعنی با وجود ضعف ایمان باز یک نفر مومن بر دو نفر کافر غلبه خواهد کرد و خدا با صابران اهل ایمان یار و یاور است.
  سوره ی طه
  و فرعون پیروان نادان خود را علاوه بر این که هدایت نکرد سخت به ضلالت و بدبختی افکند.
  سوره ی یوسف
  آنان به خود آمده و با شرم حضور گفتند آیا همان یوسف که چهل سال پیش ما به کاروان فروختیم تو هستی؟پاسخ داد که آری من همان یوسفم و این برادر من بنیامین است خدا به رحمت بی حساب خود بر ما منت نهاد و ما را به دیدار هم پس از چهل سال رسانید که البته هر کس در حوادث عالم تقوی و صبر پیشه کند چنین کسی نیکوست و خدا اجر نیکویان را ضایع نگذارد.

  • حسام الدین شفیعیان : سوره ی حجر و ما هیچ ملک و ملتی را هلاک نکردیم جز به هنگامی معین. سپاس از نظرتون

   1 هفته و 2 روز قبل

  • دریا . : وعاقبت تمام ستمکاران نابودیست

   1 هفته و 2 روز قبل

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته و 2 روز قبل [شبکه اجتماعی محفل]
 • سوره ی نساء
لیکن خدا به آنچه برای تو فرستاده گواهی دهد که به علم ازلی خود فرستاده و فرشتگان نیز گوا
 • سوره ی نساء
  لیکن خدا به آنچه برای تو فرستاده گواهی دهد که به علم ازلی خود فرستاده و فرشتگان نیز گواهی دهند و گواهی خدا ترا کفایت است.
  سوره ی ال عمران
  پس کسانی که بعد از این حجت بر خدا دروغ بندند البته کافران و ستمکاران عالم هم آنها خواهند بود.
  سوره ی یوسف
  چون زلیخا ملامت زنان مصری را درباره خود شنید فرستاد و از آنها دعوت کرد و مجلسی بیاراست و به احترام هر یک بالش و تکیه گاهی بگسترد و به دست هر یک کاردی و ترنجی داد و آن گاه با زیب و زیور یوسف را بیاراست و تقاضا نمود که به مجلس این زنان در آ چون یوسف را زنان مصری دیدند در جمال او حیران شده و بر حسنش زبان به تکبیر گشودند و دستها به جای ترنج بریدند و گفتند تبارک الله که این پسر نه آدمی است بلکه فرشته بزرگ حسن و زیبایی است.

  • حسام الدین شفیعیان : /سوره ی یونس/ و برای هر امتی رسولی است هر گاه رسول آنها آمد و حجت بر آنان تمام شد برای مومن و کافر حکم به عدل شود و بر هیچ کس در کیفر و پاداش ستم نخواهد شد./سپاس از نظرتون/

   1 هفته و 2 روز قبل

  • دریا . : هیچوقت کسی رو قضاوت نکنیم...

   1 هفته و 2 روز قبل

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته و 2 روز قبل [شبکه اجتماعی محفل]
 • سوره ی انعام
بگو ای گروه نادان شما را هر چه در خور است و بر آن توانایی دارید عمل کنید من نیز در خور
 • سوره ی انعام
  بگو ای گروه نادان شما را هر چه در خور است و بر آن توانایی دارید عمل کنید من نیز در خور خویش عمل نیک میکنم آن گاه البته من به اجر خود رسم و شما به کیفر خویش مجازات شوید و به زودی هم آگاه خواهید شد که آن کس که عاقبت منزلگاه خوش دارد کیست و محققا بدانید که ستمکاران عالم را رستگاری نیست.
  سوره ی اعراف
  روسا و گردنکشان قوم صالح با ضعفا و فقیرانی که به او ایمان آوردند به تمسخر گفتند آیا شما اعتقاد دارید که صالح را خدا به رسالت فرستاده مومنان جواب دادند بلی ما بر این عالم و مطمئنیم ما بی هیچ شک به آیینی که از طرف خدا بر او فرستاده شده ایمان داریم.
  سوره ی اعراف
  آن گاه ستمکاران بر خلاف آنچه بدانها دستور داده شد رفتار کردند ما هم به کیفر مخالفت و ستمکاری بر آنها از آسمان عذابی سخت فرود آوریم.
  سوره ی رعد
  تنها عاقلانند که هم به عهد خدا وفا می کنند و هم پیمان حق را نمی شکنند.
  سوره ی آل عمران
  ترا دنیا مغرور نکند و غمگین نشوی چون بینی کافران شهرها در تصرف آرند.

  ادامه... دوستان
  • فاطمه فاطمی
  • شایان ....
  • امیر قاسمی
  9 هواداران