سکوت عشق

(sokot )

سیدجواد حسینی

7 ماه پیش و 2 هفته قبل

چايمان سرد شد
????ایرادی ندارد
????دوستی هایمان سرد نشود

????کنار اجاق زندگی
????استکان استکان
????چـای دوستی بریزیم
????با کمی قند محبت

????و از کنــار هــم
????بودن هایمان لذت ببریم

????عصر زیبـاتـون با نـشاط

سیدجواد حسینی

7 ماه پیش و 2 هفته قبل

ﺑﺎ "ﺯباﻥ"
ﻣﯿﺸود "ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩ"????????
ﻣﯿﺸود "ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺩﺍﺩ"..
ﻣﯿﺸود "ﺍﯾﺮﺍﺩ ﮔﺮﻓﺖ"..
ﻣﯿﺸود "ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ"..
ﻣﯿﺸود "ﺩﻝ "ﺷﮑﺴﺖ..
ﻣﯿﺸود "ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩ"..

ﻣﯿﺸود "ﺁﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩ"..
ﻣﯿﺸود "ﺁﺑﺮﻭ ﺧﺮﯾﺪ"..
لحظه ای که شروع میکنیم
به حرف زدن حواسمان
به "زبانمان باشد"

ادامه... اعضاء گروه
 • هانیه -T-
 • تابان ...
 • Asra Manswr
 • .M.ba maram
 • س sami
 • Eda Nur
 • عسل عسلی
 • شی شی مهربون
 • مریم م
 • علیرضا امیری
 • فاطمه _
 • سیدجواد حسینی
 • Desert Rose
 • امیرعلی فردین
 • Orkideh ...
 • Anoosh .
کاربران فعال