محفل خوبان

(mahfel_khoban )

سیدجواد حسینی

22 ساعت پیش و 32 دقیقه قبل

پنجشنبـــــــــه.است

روز شاد کردن دلِ آنهايي که

در زير خاک در انتظارنــد

روز لمس کردن خاطره ای که
در ذهن داريم

که باخود ميگوييم چقدردلم

برايت تنگ شده

مردن آن نیست که درخاک سیه دفن َ شویم
مردن آن است که از خاطره ها محو شویم

HAMED Kh

22 ساعت پیش و 34 دقیقه قبل
 • آدمے ڪه واقعا بخواهد برود 
بے حرف
بے ڪلام
وسایلش را جمع میڪند از دلتان و میرود 
طورے ڪه انگار ا
 • آدمے ڪه واقعا بخواهد برود
  بے حرف
  بے ڪلام
  وسایلش را جمع میڪند از دلتان و میرود
  طورے ڪه انگار از اول نبود...
  ڪسے ڪه میگوید "خداحافظ"
  گاهے یعنے راهم را سد ڪن
  دستانم را بگیر!
  بفهمید این را...
  فرق رفتن ها را بفهمید
  "خداحافظ" همیشه به معناے رفتن نیست...
  گاهے یعنے مرا ببین ڪه دارم از دست میروم.....

  HAMED Kh

  22 ساعت پیش و 45 دقیقه قبل
 • تاخدا هست،،،
 ڪسے تنهانیست،،،
   من اگر گم شده ام،،،
     تو اگر خسته شدی،،،
 • تاخدا هست،،،
  ڪسے تنهانیست،،،
  من اگر گم شده ام،،،
  تو اگر خسته شدی،،،
  درپس پرده ے اشک من وتو،،،
  مأمن گرم خداست،،،
  او همین جاست،،،
  ڪنار من وتو،،،
  سال ها منتظراست؛
  تابه سویش بدویم ازسرشوق،،،
  تا صدایش بزنیم ازسر عجز،،،
  وبفهمیم ڪه او مونس واقعے خلوت ماست...

  مدیران گروه
  ادامه... اعضاء گروه
  • Cosmic ethics
  • بیدار دل
  • غلام عباس رخیمی
  • حسین امیرحسینی
  • مسافر ....
  • * یونسی *
  • خاطره احمدی
  • شهریار مظفری
  • میثم کاظمی
  • Arraz Arrazi
  • somi ....
  • panah ....
  • لاله .
  • دل نوشته
  • فرهاد بی ستون
  • هوا.. ....
  کاربران فعال