محفل خوبان

(mahfel_khoban )

رحمان امیری

10 ساعت پیش و 2 دقیقه قبل

Got a bad habit... of treating people better than they treat me.

یه عادت بد دارم...
اونم اینه که با آدما بهتر از جوری که با من رفتار میکنن، رفتار میکنم.

 • Asra Manswr : خوش امدی اقا امیری عزیز قدمتون گلبارون (gol) (gol) (gol) (gol)

  10 ساعت پیش, 1 دقیقه

رحمان امیری

10 ساعت پیش و 5 دقیقه قبل

Nobody wants to hear this, but sometimes the person you want most, is the person you're best without.

هیچکس نمیخواد اینو بشنوه، ولی بعضی وقت ها آدمی که بیشتر از همه میخواهی، کسیه که بدون اون بهتری.

 • Rima ... : جالبه (gol)

  10 ساعت پیش و 3 دقیقه قبل

مدیران گروه
ادامه... اعضاء گروه
 • رحمان امیری
 • رها ...
 • نفس رودبار
 • مینو حسنی
 • diamond 1400
 • مینا امیری
 • مهسا احمدی
 • ترانه محتشم
 • زهرا سادات مرتضوی
 • نیلا نسیمی
 • فواد امینی
 • مریم سلطانی
 • سعیده بختیاری
 • ساغر ..
 • امیر کبیر
 • امید م
کاربران فعال