محفل خوبان

(mahfel_khoban )

امشب!
از همان شب هایست...
که هیچ کس را نمی خواهم
همان شب هایی که تا صبح بیدارم و فقط به یک نقطه خیره می شوم!
دلم تنهایی می خواهد
تنها تر از خدا...
دلم جای خالی می خواهد...
هوای ابری...
آسمان بغض آلود...
باران نم نم...
یاد تو...
همین کافیست!
حتی دیگر خودت را هم نمی خواهم!
گمان کنم تا آخر عمر فقط یادت کافی باشد!
خدا پشت و پناهت، هر کجا هستی
دل خود را به خاطراتت عادت داده ام، خیالت راحت!

مدیران گروه
ادامه... اعضاء گروه
 • * *
 • طراوت بهرامی
 • مهرشاد :-)
 • کیمیا ناجیان
 • Shahabb Shah
 • گمشده در غبار
 • باران ...
 • Nima ,
 • Reza .
 • نازنین نازنین
 • شقایق اقبالی
 • NAHID -N
 • -E-S-M -
 • مهر ی
 • NِDAٰ .
 • ali n
کاربران فعال