محفل خوبان

(mahfel_khoban )

محسن نظری

1 ساعت و 38 دقیقه قبل
 • دکترشریعتی:

 زن چنان بزرگ است که 
اشرف موجودات خــداست
تا حدی که یک گـل
او را راضی می کند
و ی
 • دکترشریعتی:

  زن چنان بزرگ است که
  اشرف موجودات خــداست
  تا حدی که یک گـل
  او را راضی می کند
  و یک کلمه، او را به کشتن می دهد

  زن در کودکی درهای برکت
  را به روی "پدرش" می گشاید
  در جوانی دین "شوهرش"
  را کامل می کند
  و هنگامی که مادر می شود
  "بهشت" زیر پای اوست...
  "قدرش" را بـدانیم....
  تقدیم به بانوان ایران زمین

  مدیران گروه
  ادامه... اعضاء گروه
  • Cosmic ethics
  • بیدار دل
  • غلام عباس رخیمی
  • حسین امیرحسینی
  • مسافر ....
  • * یونسی *
  • خاطره احمدی
  • شهریار مظفری
  • میثم کاظمی
  • Arraz Arrazi
  • somi ....
  • panah ....
  • لاله .
  • دل نوشته
  • فرهاد بی ستون
  • هوا.. ....
  کاربران فعال