محفل خوبان

(mahfel_khoban )

«مواظب خودت باش»
خیابان‌های زیادی مانده که باهم قدم نزدیم...
کافه‌های زیادی هست که قرارگاهمان نشده...
و جاهای زیادی هست که نرفته ایم...
«مواظب خودت باش» جانم!
جهان بی تو جای خوبی برای ماندن نیست....

«مواظب خودت باش»
خیابان‌های زیادی مانده که باهم قدم نزدیم...
کافه‌های زیادی هست که قرارگاهمان نشده...
و جاهای زیادی هست که نرفته ایم...
«مواظب خودت باش» جانم!
جهان بی تو جای خوبی برای ماندن نیست....

راحت بخواب اي شهر! آن ديوانه مرده است
در پـــيلـــه ابــريشمـش پــروانــه مرده است
در تُــنــگ، ديـگــر شـور دريا غوطه‌ور نيست
آن ماهــي دلتنگ، خوشبخـتانه مرده است
يــــك عـــمــر زيـــر پــا لگـــد كــــردنــــد او را
اكنون كه مــي‌گيرند روي شانه، مرده است
گـــنجشـكها! از شـــانـــه‌هـــايــم بــرنخيـزيد
روزي درختـــي زيــــر ايــن ويرانه مرده است
ديـگــــر نخـــواهد شد كســـي مهمان آتش
آن شــمع را خاموش كن! پروانه مرده است

#فاضل نظری

آموزگار نیستم
تا عشق را به تو بیاموزم،
ماهیان نیازی به آموزگار ندارند تا شنا کنند !
پرندگان نیز آموزگاری نمی خواهند
تا به پرواز در آیند،
شنا کن به تنهایی
پرواز کن به تنهایی
عشق را دفتری نیست
بزرگترین عاشقان دنیا
خواندن نمی دانستند...

#نزار_قبانی

ناگـــزیرم از سـفر بــــی سرو سامان چون باد
بـــه گـــرفـتـار رهــــایـــی نتـــوان گــــفـت ازاد
کوچ تا چند؟! مگـر می شود از خویش گریخت
بــال تنهـــا غـــــم غــــربت بــه پرســتو ها داد
ایــن کـــه مردم نشــناسند تورا غربت نیست
غـــربت ان است کــــه یـــاران ببرنـــدت از یـاد

ما در دلتنگی دستی نداشتیم
و در فاصله‌ای که داشتیم،
‏هزار دست داشتیم!
‏سلام بر تو که حقیقتا دلتنگِ تواَم
‏و‌ سلام بر من برای آن‌که دلتنگم...
از همین فاصله ی دور
تورا میبوسم
که ز جان خوشتری ای دلبر شیرین سخنم...

مدیران گروه
ادامه... اعضاء گروه
 • hamed ...
 • Shahab -v
 • Armin Robati
 • آوای گِل
 • علی (بابک ) احمدی
 • Moohamad_M M
 • سامان
 • dr .emoji
 • Moon shadow
 • ☆دختر آریایی☆
 • طراوت بهرامی
 • مهرشاد :-)
 • کیمیا ناجیان
 • Shahabb Shah
 • گمشده در غبار
 • Nima ☔
کاربران فعال