محفل خوبان

(mahfel_khoban )

قیصر(لقب شاهین) اردشیری

7 دقیقه پیش
 • معنیش اینه کاری به زندگی کسی نداشته باش

ماحتی بددشمنان رانمیخوایم مشتی
 • معنیش اینه کاری به زندگی کسی نداشته باش

  ماحتی بددشمنان رانمیخوایم مشتی

  • قیصر(لقب شاهین) اردشیری : مخلص مرام معرفتت روچشام جاداری مشتی

   0 دقیقه پیش

  • Asra Manswr : زنده باشی و سرفراز.

   1 دقیقه

  • محمد علی : سلام عزیز. ارادت داریم. آقایی و بزرگواری

   2 دقیقه پیش

  مدیران گروه
  ادامه... اعضاء گروه
  • ارمینا ..
  • نازنین زهرا
  • محمد پارسا
  • Shanar Rrr
  • سمانه طاهری
  • مریم رضوی
  • نادر جمالی
  • برای تو مینویسم تو بخوان
  • بابک راسته
  • کتایون حسینی پور
  • فرزانه قاسمی
  • یکتا رفیعی
  • یدونه گل لاله
  • علی اصغر اراکی
  • رحمان امیری
  • رها ...
  کاربران فعال