شبکه اجتماعی محفل

(mahfel )
 • آدم ها فقط آدم هستند
 نه بیشتر نه کمتر ! 
اگر کمتر از چیزهایی که هستند 
نگاهشان کنی انها را شکسته
 • آدم ها فقط آدم هستند
  نه بیشتر نه کمتر !
  اگر کمتر از چیزهایی که هستند
  نگاهشان کنی انها را شکسته ای
  اگر بیشتر از ان حسابشان کنی
  انها تو را می شکنند
  بین این آدمها فقط باید
  عاقلانه زندگی کرد نه عاشقانه !!

  ادامه... اعضاء گروه
  • Ali- Rz
  • errant. .
  • افشین علی نژاد
  • مهدی مهدی ۶۹
  • Nfs S
  • خعل سلام 6عه
  • ♡ R. A
  • •مهرناز •
  • elham Haidari
  • .... ....
  • sina dana
  • حسین Notash
  • .... ....
  • راویس. ....
  • شهناز ////
  • Mahdi Ap
  کاربران فعال