★محـ؋ـل خوزستان ★

(jonub )

طوفان سبز

2 ساعت پیش و 26 دقیقه قبل

هیچ یک از اهالی محترم استان خوزستان
راضی به نا امنی و خرابی در شهرها
به بهانه کمبود آب نیست
و
لذا مردم و مقامات حکومت اسلامی
اجازه ی سو استفاده از خواسته های به حق مردم را نمیدهند
و
با مشت آهنین در برابر اشرار مسلح می ایستند

ادامه... اعضاء گروه
 • طوفان سبز
 • آرام زمانی
 • Panah ....
 • علی (بابک ) احمدی
 • امنیات بعیده
 • ‌[  Eric ]
 • Asra Manswr
 • طراوت بهرامی
 • شقایق اقبالی
 • ⚘b@h@r⚘ .
 • محمد علی
 • آرمان ...
 • فاطیماه شین
 • نـــدا دݪــدادڱــے
 • Se Pehr
 • مهدی بیخیال
کاربران فعال