***تـــولــــدی نـــــــو***

(daynew )

شما ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ نشان میدهید که
ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺎ شما ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪ!
اگر کسی از حد خود و شایستگی خود پایش را فراتر گذاشت، هیچ وقت او را سرزنش نکنید.
خود را سرزنش کنید که خط قرمزتان
را پر رنگ پر رنگ نکشیده اید!
باید یاد بگیریم که تغییر کنیم.
ﻭﻗﺘﯽ ما ﺗﻐﯿﯿﺮ می کنیم، ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨم.
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺧﻮدتان ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﻣﻮﺯید.
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺍبطتان ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮید ، ﺩﯾﮕﺮﺍن ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ
ﻓﺮﺩ قدرتمند و گرانقیمتی ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اگر می خواهید دیگران را تغییر دهید، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍه ، "اﯾﺠﺎﺩ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺩتان" ﺍﺳﺖ.

تولدی نو

این جمله خیلی قشنگ است:
معروف است که میگن،
جان باشد که جهان باشد
گر جان نباشد جهان به چه کار آید.
دقت کنید :
باید تلاش برای تداوم زندگیت تحقق آرزوها، حفظ سلامتی، و مراقبت از عزیزان تان...

تولدی نو

♥️ D—A

11 ساعت پیش و 39 دقیقه قبل

لایق تو کسی نیست جز آنکسی که:
تو را انتخاب میکند نه امتحان ...
تو را نگاه کند نه اینکه ببیند ...
تو را حس کند نه اینکه لمست کند ...
تو را بسازد نه اینکه بسوزاند ...
تو را بیاراید نه اینکه بیازارد ...
تو را بخنداند نه اینکه برنجاند ...
تو را دوست بدارد و بدارد و بدارد ...
ﺳﺎﺩﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﺍﻣﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﻧﮑﻦ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ !
ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻧﮕﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ کسی که ﺑﻪ ﺯﺧﻢ ﺯﺩﻧﺖ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺷﺎﻫﺮﮒ ﺣﯿﺎﺗﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﯾﺎﻓﺘﯽ !
ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ :
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ …
"ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ"♥️♥️

 • Amirreza javer : (ghalb) (ghalb) (ghalb)

  25 دقیقه پیش

ادامه... اعضاء گروه
 • لیلی ...
 • مهرداد رضائی
 • Fatemeh ..
 • فرناز م
 • Amir Skakori
 • hani s
 • زیبا احمدی
 • صبا ناظری
 • آزیتا ااا
 • Behnam Solid
 • مهین دخت سروش
 • رضا شریعتی
 • Amir Habibi
 • حمید وطن خواه
 • عسل بانو
 • ساغر ایمان
کاربران فعال