ماشین لوکس

(carloux )

Saman Rezaie

8 ساعت پیش و 26 دقیقه قبل
 • به خودت بیشتر نگاه کن
بیشتر چهره‌ات رادر آیینه اتاقت 
تحسین کن.
گاهی خودت را نیمه‌ی گمشده‌ی
 خود
 • به خودت بیشتر نگاه کن
  بیشتر چهره‌ات رادر آیینه اتاقت
  تحسین کن.
  گاهی خودت را نیمه‌ی گمشده‌ی
  خودت بدان.
  شاید یکروز دلت برای
  امروزت تنگ شد
  گذرزمان ازآنچه در آیینه می‌بینی
  نزدیک‌تر است!

  Saman Rezaie

  8 ساعت پیش و 31 دقیقه قبل
 • آشنایی با ارزشمندترین کلمات زندگی:
سالم‌ترین کلمه
 • آشنایی با ارزشمندترین کلمات زندگی:
  سالم‌ترین کلمه
  "سلامتی" است،به آن
  اهمیت بده.
  شایع‌ترین کلمه
  "شهرت" است،دنبالش نرو.
  ضروری‌ترین کلمه
  "تفاهم" است،آن را ایجاد کن
  دوستانه‌ترین کلمه
  "رفاقت" است
  ازآن سواستفاده نکن....

  Saman Rezaie

  8 ساعت پیش و 32 دقیقه قبل
 • پنج راه خونه تکونی ذهن
 
1. از هیچکس متنفر نباشید. تنفر هاله انرژی شمارو خراب میکنه! 

2. الکی ن
 • پنج راه خونه تکونی ذهن

  1. از هیچکس متنفر نباشید. تنفر هاله انرژی شمارو خراب میکنه!

  2. الکی نگران نباشید و استرس بی مورد نداشته باشید.

  3. آدم هارو ببخشید. بخشش هاله انرژی شمارو به شدت تقویت میکنه.

  4. از هییییچکس از هییییچکس هییییچ توقعی نداشته باشید!

  5. ساده زندگی کنید. چشم و هم چشمی و نگاه کردن به دست و زندگی این و اون هیچ وقت اجازه نمیده شما احساس خوشبختی کنید.

  Saman Rezaie

  8 ساعت پیش و 33 دقیقه قبل
 • نگذارید دیگران شما را شستشوی مغزی دهند......

مغز به صورت بیولوژیک نیاز دارد برای رسیدن به هدف تلا
 • نگذارید دیگران شما را شستشوی مغزی دهند......

  مغز به صورت بیولوژیک نیاز دارد برای رسیدن به هدف تلاش کند،
  اگر به آن هدف ندهیم، هدفی پیدا میکند ؛

  چون نمی‌تواند بی‌فکر بماند.

  اگر هدف نداشته باشیم وسیله رسیدن دیگران به اهدافشان میشویم

  ادامه... اعضاء گروه
  • u 1
  • Naji Ahmadi
  • ⓕⓐⓣⓔⓜⓔⓗ _ⓔⓗⓢⓐⓝ
  • Pouyan ‌
  • Amir Ali
  • ℜɛzÅ ‌
  • ᴇ ʟ ɴ ᴀ ᴢ ཽ࿐ `
  • panah rad
  • sanam .
  • جابر افتخاری
  • Se Pehr
  • ترمه R
  • پــانیــذا シ
  • Saman Rezaie
  • ... سوگل ...
  • امیرعلی فردین
  کاربران فعال