آریامهر

(__ariyamehr )

به یک دختر خانم بسیار مهربون که آرامش بده و کنارش به هیچ غمی نرسم و به هیچ چیز فکر نکنم نیازمندم
نیازمندم
نیازمندم
نیازمندم
نیازمممممممممندم

  • Ariyamehr _ : باش

    1 روز و 8 ساعت قبل

  • صدای بی صدا : خخخ باش که تا صبح دولتت بدمد...

    1 روز و 8 ساعت قبل

  • Ariyamehr _ : اگر بود که نیازمند نبودم حاجی :)

    1 روز و 9 ساعت قبل

مدیران گروه
ادامه... اعضاء گروه
  • Ariyamehr _
کاربران فعال