حرف آخر

(YAS313 )

تنفر می‌تواند انگیزه‌ای عمیق باشد. دنیا ساده‌تر و قابل درک‌تر می‌شود اگر بتوانی همه ‌کس و همه ‌چیز را تقسیم کنی به دوست و دشمن، ما و آن‌ها، نیکی و بدی؛ ساده‌ترین راه متحد کردن یک گروه عشق نیست؛
عشق سخت است،
خواسته‌ها دارد.
ساده‌ترین راه تنفر است..!

????فردریک بکمن

ادامه... اعضاء گروه
 • علیرضا کریمی
 • داوود سرمستی
 • selma daryadel
 • اوا نغمه
 • مسافر ....
 • asenat 72
 • جعفر محسنی
 • ستایش حسنی
 • احمدرضا ............
 • Ebrahim Hatami
 • مریم حاجی
 • Banoo Sh
 • اشکان امیدی
 • علی ..........
 • sogand ꫞꯭
 • ناهید ..
کاربران فعال