محفل علیشا

(Mahfel-alisha )

سعید زاهدی

2 روز پیش و 21 ساعت قبل

مـن هرگز بـه تـو آسیب نخواهم زد

چون تـو قلب مـن هستی

اگر بـه تـو آسیبی بزنم

بـه خودم آسیب زده‌ام و خواهم مرد

این اتفاق هرگز نخواهد افتاد

 • ...R ... : (gol) عالی

  2 روز پیش و 14 ساعت قبل

سعید زاهدی

5 روز پیش و 12 ساعت قبل

مخاطب که تو باشى،
مگر جز عاشقانه هاىِ پر از دلتنگى،
متن دیگرى هم مى شود نوشت؟!
اصلا براى از تونوشتن،
پاک کردن و خط زدنِ هیچ واژه اى لازم نیست!
بس که ساده و صریحی دلبر جان
و اصلا تو همان جانى که بر دل نشسته

ادامه... اعضاء گروه
 • .Ghazal .
 • زیبا احمدی
 • مرجان نوروزی
 • shahla shahla
 • .. ..
 • ابوالقاسم کریمی
 • مریم رستمی
 • aria ganji
 • لیدی پریا
 • وحید نورانی
 • سعیده .
 • سعید زاهدی
 • ّfatemeh karimi
 • محمد علی
 • mahshid ma
 • مریم بانو
کاربران فعال