ققنوس عشق

(GhoghnoosEshgh )

در بازی زندگی یاد میگیری:
اعتماد به حرف های قشنگ
بدون پشتوانه مثل آویختن
به طنابی پوسیدست..‌

یاد میگیری:
نزدیکترین ها به تو گاهی
میتوانند دورترین ها باشند...

یاد میگیری :
دیوار خوب است
سایه درخت مطلوب است اما
هیچ تکیه گاهی ابدی نیست!

ادامه... اعضاء گروه
 • Rahil _
 • Ali Mah o palang
 • Amir Ali
 • amin younesi
 • ودود غلامی
 • مریم میرزایی
 • mahshid ma
 • بهنام دان
 • نجلا نجلا
 • mehdi mosavi
 • karim56 .
 • رهگذر .
 • پریناز #
 • ♥ محسن افشار ♥
 • Aza2raha ..
 • Bijan ...
کاربران فعال