❤عطــرتــــــو❤

(Atretoo )

maryam .

3 ساعت پیش و 21 دقیقه قبل

داشتم پروانه ها را می شمردُم ، با تو بیست
بهترین دُردانه ها را می شمردم ، با تو بیست

می گذشتم ، کوچه کوچه ، مهربانی رفته بود
سَر دَر ویـــرانه ها را می شمـردم ، با تو بیست

دانــه دانــه زنـــدگی ، ما را رســـانده تا قفس
بهترین دانه ها را می شمردم ، با تو بیست

هر چه اما من سرودم ، عشق را ، افسانه شد
داشتم افسانه ها را می شمردم ، با تو بیست

یـــــاد آن ایـــــام افتــــادم ، بـــــه شهـــــر مستیــم
یک‌به‌یک میخانه‌ها را می‌شمردم، با تو بیست

وقت پیـــری می زدم لاف جـوانی با خودم کوزه و پیمانه‌ها را می‌شمردم، با تو بیست

دست های مهـــربانی ، لحظــه های اشک و آه
تکیه گاه و شانه‌ها را می‌شمردم، با تو بیست

سخت بود ، اما ، میـــان اینهمــه عاقـل فقط
داشتم دیوانه‌ها را می‌شمردم ، با تو بیست

elahe R

3 ساعت پیش و 24 دقیقه قبل

من میخوامت
نه یکی دوسال، از اون مدل همیشـگیاش
تا ته خط سرنوشت

 • elahe R : سلام وحید جان .ممنون از محبتت عزیز دل

  5 دقیقه پیش

 • VAHID NN : سلام الهه جان روزت مبارک ممنون که هستی (gol)

  2 ساعت پیش و 34 دقیقه قبل

maryam .

3 ساعت پیش و 27 دقیقه قبل
 • غرق عشق تو شدم، بلکه تو شاید روزی
دل به دریا بزنی، عازم دریا بشوی
نم باران، لب دریا، غم تو، تنگ غر
 • غرق عشق تو شدم، بلکه تو شاید روزی
  دل به دریا بزنی، عازم دریا بشوی
  نم باران، لب دریا، غم تو، تنگ غروب
  دل من تنگ تو شد، کاش که پیدا بشوe‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


  .

  مدیران گروه
  ادامه... اعضاء گروه
  • ثریا صادقی
  • Merced H.M
  • آیسان الیاسی
  • حسین انتظاری
  • علی نریمانی
  • K AMRAN ۰۰۰۰۰
  • parand Y.G
  • ناهید بابایی
  • نیلوفر کاشانی
  • Leila .T
  • Nasrin ۰۰۰
  • Azra M.v
  • لیلا امیری
  • Pardis ...
  • سایه صدرایی
  • Aidin73 ....
  کاربران فعال