♥️بــــوی خوش زنــــدگی♥️

(Asheghaneha )

سیدجواد حسینی

1 روز و 3 ساعت قبل

روز به روز
بى احساس تر می شويم
روز به روزِ دلسردتر...
روز به روز اعتمادمان
نسبت به آدم هاىِ اطرافمان
كم رنگ و كم رنگ تر می شود..
ما بى آنكه خودمان با خبر باشيم ،
ديوارهايى شده ايم
براىِ نوشتن يادگارىِ آدم ها...!
آدم هاىِ بلاتكليفى
كه خودشان نمی دانند
از زندگى چه می خواهند...
از صبح كه چشم باز می كنند
تا سياهىِ شب ،
به جاىِ زندگى كردن ،
به جاىِ دوست داشتن
به جاىِ عاشقى كردن ،
روزمرگى می كنند و روزمرگى...
آدم هايى كه حتى
برايشان مهم نيست
روىِ كدام ديوار می نويسند!

علی قاضی نظام
????

ادامه... اعضاء گروه
 • Amir Habibi
 • هوشنگ فخار
 • آرام جون
 • Shahabb E
 • asal asaljoon
 • احترام محرابی
 • sara sofe
 • اَرشــــــــا BINAM
 • seyedreza daeinezhad
 • صیدنظر لطفی
 • لیانا درخشنده
 • baharbahar m
 • ابوالفضل ...
 • فرناز م
 • فاضله هاشمی
 • ا . بامداد
کاربران فعال