آرامش خیال

(Armshkhial )

امشب که در هوای تو پَر می زند دلم
ای مهربانِ من تو کجایی و من کجا؟

 • هلنا . : وقتی دلتنگم بشقاب ها را نمی شکنم شیشه ها را نمی شکنم غــرورم را نمی شکنم دلت را نمی شکنم در این دلتنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد ، این بغض لعنتی است

  1 هفته

دلم تو را میخواهد ،
پهلو به پهلویِ هم ،
چای بریزیم ،
از قوری احساس ،
به استکانِ کمر باریکِ عشق ،
با نعلبکی گسترده از مهربانی ،
و قند صداقت ،
نوش کنیم ،
کمی گپ بزنیم از سکوت و نگاه ،
با عطرِ نایابِ آدمی ات

انشايم كه تمام شد
معلم با خط كش چوبی اش زد پشتِ دستم
و گفت جمله هايت زيباست ...
گفتم اجازه آقا ...
پس چرا ميزنيد ؟!
نگاهم كرد ...
پوزخندِ تلخی زدو گفت:
ميزنم تا همیشه يادت بماند
خوب نوشتن و زيبا فكر كردن در اين دنيا
تاوان دارد

مسلمانان مرا وقتی دلی بود
که با وی گفتمی گر مشکلی بود

به گردابی چو می‌افتادم از غم
به تدبیـرش امید ساحلی بود

دلی همدرد و یاری مصلحت بین
که استظهـار هر اهـل دلی بود

ز من ضایع شد اندر کوی جانان
چه دامنگیـر یا رب منزلی بود

ادامه... اعضاء گروه
 • رضا علیاری quiztourisme.ir
 • Amir صالح زاده
 • STELLA BUBBLE
 • . .
 • خزان خانوم
 • صبا نادری
 • اوا نغمه
 • Farhad Fadayi
 • رخساره مهرابی
 • میلاد Ⓜ️
 • Eric Tad
 • mlyna rastgar
 • Ali Mah o palang
 • Rojan Girl
 • Yekta mkshf
 • M .
کاربران فعال