آرش محمدیان

(goli1400@)

آرش محمدیان

12 ساعت پیش و 44 دقیقه قبل
 • به من گفت برو گورِت رو گم کن …

و حالا هر روز با گریه به دنبال قبر من می گردد !

کاش آرام پیش خو
 • به من گفت برو گورِت رو گم کن …

  و حالا هر روز با گریه به دنبال قبر من می گردد !

  کاش آرام پیش خودت و زیر زبانی می گفتی :

  “زبانم لال !”

  آرش محمدیان

  12 ساعت پیش و 50 دقیقه قبل
 • در هیاهوی زندگی دریافتم ؛
چه بسیار دویدن ها،که فقط پاهایم را از من گرفت
در حالی که گویی ایستاده بو
 • در هیاهوی زندگی دریافتم ؛
  چه بسیار دویدن ها،که فقط پاهایم را از من گرفت
  در حالی که گویی ایستاده بودم ،
  چه بسیار غصه ها،که فقط باعث سپیدی موهایم شد
  در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود ،
  دریافتم،کسی هست که اگر بخواهد “می شود”
  و اگر نخواهد “نمی شود”

  آرش محمدیان

  13 ساعت پیش و 52 دقیقه قبل
 • به تو که فکر می کنم
بی اختیار
به حماقت خود لبخند می زنم
سیاه لشکری بودم
در عشق تو
و فکر می کردم
 • به تو که فکر می کنم
  بی اختیار
  به حماقت خود لبخند می زنم
  سیاه لشکری بودم
  در عشق تو
  و فکر می کردم بازیگر نقش اولم …
  افسوس…

  آرش محمدیان

  13 ساعت پیش و 58 دقیقه قبل
 • کلاغ ها گرچه سیاهند

و آوازشان ناخوشایند …

اما آنقدر باوفایند که شاخه های خشک زمستان را تنها نم
 • کلاغ ها گرچه سیاهند

  و آوازشان ناخوشایند …

  اما آنقدر باوفایند که شاخه های خشک زمستان را تنها نمی گذارند.

  • آرش محمدیان : ممنونم ازت

   13 ساعت پیش و 52 دقیقه قبل

  • =لِِ= & ه لِِ ه : ☆♡

   13 ساعت پیش و 52 دقیقه قبل

  • آرش محمدیان : ممنونت

   13 ساعت پیش و 53 دقیقه قبل

  آرش محمدیان

  13 ساعت پیش و 59 دقیقه قبل
 • گاﻫﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﯾﺎﺩ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ

ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻧﺸﺎن ﺑﻮﺩﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ !
 • گاﻫﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﯾﺎﺩ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ

  ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻧﺸﺎن ﺑﻮﺩﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ !

  ادامه... دوستان
  • پری پری
  46 هواداران