قیصر(لقب شاهین) اردشیری

(ghesar@)

قیصر(لقب شاهین) اردشیری

10 ماه پیش و 2 هفته قبل [پست ثابت]

بسلامتی همه پسر عموهای شجاع ونترس وباغیرتم سرتون سلامت
ایلم تامرادی
ارتش تامرادی
وطنم چین

 • ava3

قیصر(لقب شاهین) اردشیری

2 ماه پیش و 2 هفته قبل [محفل خوبان]

سیل یارکه ایکنم دلوم وسیش کل ایزنه


کیف کنیت ککادییلم

 • قیصر(لقب شاهین) اردشیری : چاکرم ابجی زت زیاد

  2 ماه پیش و 2 هفته قبل

 • Asra Manswr : ممنون داداش میدونم عزت زیاد .

  2 ماه پیش و 2 هفته قبل

 • قیصر(لقب شاهین) اردشیری : چاکرتم ابجی هدف شادی دل ککادییل گروه مخلصتم همیشهدلت شادبو

  2 ماه پیش و 2 هفته قبل

قیصر(لقب شاهین) اردشیری

2 ماه پیش و 2 هفته قبل [اصالت]

نصف ای مردم دنیالرن
اهنگ زیباازسلطان صداسجادرزمجو
روحت شاد ککا

 • مریم بختیاری : سلام گوو ...مو عاشق ای آهنگم صدبارم گوشس ادم سیر نیبوم(✿ ♥‿♥)

  2 ماه پیش و 2 هفته قبل

قیصر(لقب شاهین) اردشیری

2 ماه پیش و 3 هفته قبل [محفل خوبان]

اهنگ بی نمونه لری
کیف کنیت واین اهنگ

دوور ل وکُرل
گروه

 • Asra Manswr : خواهش داداش گلم زنده باشی .

  2 ماه پیش و 3 هفته قبل

 • قیصر(لقب شاهین) اردشیری : نوکرتم ابجی شرمنده اگرغمگین شدی ازاهنگ ماکوچک همتونیم

  2 ماه پیش و 3 هفته قبل

 • Asra Manswr : ممنون داداش گلم عالی

  2 ماه پیش و 3 هفته قبل

قیصر(لقب شاهین) اردشیری

2 ماه پیش و 4 هفته قبل [محفل خوبان]

وقتی ایام نورابای همش مومجنون ایبم

زیباترین اهنگ لری ازسعیدحسینی کرُلر
شادی دل همتون ککادییلم

 • Asra Manswr : زنده باشید

  2 ماه پیش و 4 هفته قبل

 • قیصر(لقب شاهین) اردشیری : سلام ابجی خوبی نوکرتم مشتی وظیفه ماشادی دل ککادییلم منتی نیست نوکرتم

  2 ماه پیش و 4 هفته قبل

 • Asra Manswr : ممنون داداش گلم قشنگ ممنون که وقت مزاری (gol) (gol)

  2 ماه پیش و 4 هفته قبل

قیصر(لقب شاهین) اردشیری

2 ماه پیش و 4 هفته قبل [محفل خوبان]

تیلش ودس وبرنوکردنش
کیف کنیت وصدای فرشیدحکمتی
ککادییلم

 • قیصر(لقب شاهین) اردشیری : سلام مخلصم ابجی کرتیم مشتی

  2 ماه پیش و 4 هفته قبل

 • Asra Manswr : سلام داداش گلم ممنون خیلی دلنشین.

  2 ماه پیش و 4 هفته قبل

قیصر(لقب شاهین) اردشیری

3 ماه پیش [محفل خوبان]

پرونده دست قاضی
اهنگ مهلی ملوس لری

کیف کنیت ککادییلم

 • Asra Manswr : ممنون داداش گلم ممنون لطف داری خوبم مرسی .

  3 ماه پیش

 • قیصر(لقب شاهین) اردشیری : سلام دیه خوبی خشی حالت چطوره هدف شادی دل ایشا ککادییل

  3 ماه پیش

 • Asra Manswr : سلام داداش گلم خیلی قشنک ...کیف کردم (gol) (gol) (gol)

  3 ماه پیش

قیصر(لقب شاهین) اردشیری

3 ماه پیش [خدا و عشق]

درد اوتات مین جونم بزنه
اهنگ لری ملوس
کیف کنیت ککادییلم

 • قیصر(لقب شاهین) اردشیری : سپاسگذارم ماکوچکتیم ابجی عذرخواهی چرا نوکرتم روچشام جاداری

  3 ماه پیش

 • بُشْرا . : فقط تشکر بود .....عذر خواهی کردم که دیر پاسخ دادم

  3 ماه پیش

 • قیصر(لقب شاهین) اردشیری : سلام ابجی خوبی خشی دشمنت شرمنده بزرگ منی ببخش من متوجه حرفتون نشدم کسالت یعنی چه

  3 ماه پیش

قیصر(لقب شاهین) اردشیری

3 ماه پیش [محفل خوبان]

پشت سرمردهای خوب حرف زیادهست

کیف ککادییلم دلتون شادخش

 • Asra Manswr : ممنون داداش جان بزرگ ما هستی

  3 ماه پیش

 • قیصر(لقب شاهین) اردشیری : سلام ابجی چاکرتم بزرگ منی شادبوهمیشه

  3 ماه پیش

 • Asra Manswr : شاد و دلنشین مرسی داداش گلم از حضور گرم تون شاد باشید و سرحال.

  3 ماه پیش

ادامه... دوستان
 • کاملیا ایستایی
 • Narcic M
 • شادی دادخواه
 • Amiryal M
 • جواد چناران
 • طناز خانوم
 • YASHAR radan
 • امید بیسمارک
 • 8_8 0_0
 • حامد ر...
 • آرمین ...
 • مهران -:-
 • کانالی بسوی آسمان
 • کامران کامرانی
 • سحر علوی
 • شادان Sh
348 هواداران