Fateme -

(fateme@)

Fateme -

4 روز پیش و 3 ساعت قبل
 • هیچ چیزی همیشگی نیست! حتی کرونا . . 
شاید ۱۰ سال دیگه شایدم ۲۰ سال دیگه . .
وقتی به الان فکر میکنی
 • هیچ چیزی همیشگی نیست! حتی کرونا . .
  شاید ۱۰ سال دیگه شایدم ۲۰ سال دیگه . .
  وقتی به الان فکر میکنی با خودت میگی چه دوره بدی بودا ،
  پر از استرس و دلهره که همه رو درگیر خودش کرده بود ،
  ولی بعدش یه نفس عمیق میکشی و میگی گذشت . .
  با همه بدی هاش و اتفاقات بدش اینم رفت : )

  Fateme -

  6 روز پیش و 14 ساعت قبل
 • به شخصیت خود بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید
زیرا شخصیت شما ، جوهر وجود شما
و آبرو یتان ، تصورات دیگ
 • به شخصیت خود بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید
  زیرا شخصیت شما ، جوهر وجود شما
  و آبرو یتان ، تصورات دیگران نسبت به شماست!:)
  •جان_وودن

  ادامه... دوستان
  • Mahboob -
  • .. ..
  • Kim Ya
  • pardis ~
  94 هواداران
  بازدیدکنندگان