فرهاد فدایی

(farhadf@)

فرهاد فدایی

1 هفته و 2 روز قبل [آرامش خیال]
 • یه بلوند روسی, تو زبان و فرهنگ انگلیسی واژه
 • یه بلوند روسی, تو زبان و فرهنگ انگلیسی واژه "بلوند" یک نوع فحش و ناسزا محسوب میشه. البته بستگی داره این واژه رو چطور استفاده کنی. ولی در اصل در زبان و فرهنگ انگلیسی واژه "بلوند" یعنی احمق. خیلی ها تو داخل کشور اینو نمیدونند.
  در حالی که تو اروپا و امریکا یک زن رو خیلی به ندرت و خیلی محتاطانه "بلوند" خطاب میکنند تا این واژه به معنی "احمق" ترجمه نشه. البته این واژه احمق بصورت استاندارد در هر دو جنس زن و مرد قابل استفاده است اما در عمل بیشتر در مورد خانوم ها استفاده میشه. اگر زبان و فرهنگ انگلیسی بخوان یک نفر رو احمق بنامند از واژه "بلوند" استفاده میشه. مثلا بگن: تو هم کم بلوند نیستی. یا بگن: هی خانوم بلوند. یا بگن: تو هم بلوند بودی ما خبر نداشتیم. یه همچین جمله هایی.

  تا اونجا که من میدونم تو زبان و فرهنگ روسی ما چنین برداشتی از این واژه "بلوند" نداریم.

  ادامه... دوستان
  • حضرت یار
  • دلنیا راد
  • پنام ©
  • قیصر(لقب شاهین) اردشیری
  • Asra Manswr
  • فاطمه بوشهر
  • سکوت سکوت
  • ( فرامرز )
  • مجید محمدی
  • امیر همایون .
  • مهدی توکلی
  • محمدیاسین *$$*
  • نادر رضایی
  • رامین کامرانی
  • Amir Ali
  • HADI .........
  114 هواداران