فرهاد فدایی

(farhadf@)
 • شب همه دوستان خوش (gol) (ghalb) (ghalb) (ghalb) (gol)
 • شب همه دوستان خوش

  • فرهاد فدایی : آره دیگه تقریبا داره از بدنم خارج میشه دیگه آخر هاشه. دو هفته خونه خوابیدم درست شد. فقط احتمالا یکی دو هفته دیگه طول بکشه دوره نقاهت آخرش که ویروس کاملا محو بشه. شما ها هم اونجا مواظب باشید این ویروس رو نگیرید.

   1 هفته

  • باران ... : خوب شدی؟ بهتری؟ تو بیشترتر مراقب خودت باش (khoob)

   1 هفته

  • فرهاد فدایی : شبت خوش باران جان دوست گلم. مواظب خودت باش. (gol) (ghalb) (gol)

   1 هفته

  ادامه... دوستان
  • حضرت یار
  • دلنیا راد
  • پنام ©
  • قیصر(لقب شاهین) اردشیری
  • فاطمه بوشهر
  • سکوت سکوت
  • ( فرامرز )
  • مجید محمدی
  • امیر همایون .
  • مهدی توکلی
  • محمدیاسین *$$*
  • نادر رضایی
  • رامین کامرانی
  • Amir Ali
  • HADI .........
  • محسن نیکوکار
  115 هواداران