فرهاد فدایی

(farhadf@)

فرهاد فدایی

19 ساعت پیش و 35 دقیقه قبل [آرامش خیال]
 • عشق گاهی بصورت نامحسوس میاد سراغ مون. مثل یک فرشته بدون بال زمینی که میاد تا فقط چشم های ما رو باز ک
 • عشق گاهی بصورت نامحسوس میاد سراغ مون. مثل یک فرشته بدون بال زمینی که میاد تا فقط چشم های ما رو باز کنه و مسیر عشق رو به ما یاد بده. تا اشتباهات مونو نشون مون بده. و بیشتر مواقع ما متوجه این موضوع نمیشیم تا وقتی که اون فرشته ما رو ترک میکنه. در این جور عشق ها هدف این نیست که به هم برسید, بلکه هدف اینه که اون فرشته بدون بال زمینی چشم های ما رو باز کنه و قلب ما رو آماده کنه برای پذیرش عشق. عشقی که بعد از ترک احتمالی اون فرشته زمینی به سراغ مون خواهد اومد.
  فرهاد فدایی

  ادامه... دوستان
  • حضرت یار
  • دلنیا راد
  • پنام ©
  • قیصر(لقب شاهین) اردشیری
  • Asra Manswr
  • فاطمه بوشهر
  • سکوت سکوت
  • ( فرامرز )
  • مجید محمدی
  • امیر همایون .
  • مهدی توکلی
  • محمدیاسین *$$*
  • نادر رضایی
  • رامین کامرانی
  • Amir Ali
  • HADI .........
  114 هواداران