علی سعید

(emperor17@)

علی سعید

42 دقیقه پیش [حرف دل]

سه چیز زیباست:
بیخبر؛ دعایت کنند
نبینی، نگاهت کنند
ندانی؛ یادت کنند
من دعایتان میکنم به خیر
نگاهتان می کنم به پاکی
یادتان می کنم به خوبی
هر جا هستید
بهترین ها رو برایتان آرزو دارم

ادامه... دوستان
 • بی نهایت ...
 • BAQER ALI
 • رامین کامرانی
 • Fatemeh ..
 • سعید احمدی
 • صبا ناظری
 • .H .
 • ابوالقاسم کریمی
 • محمد نکیسا
 • سیامک ...
 • فرزانه صالحی
 • Marrrrreeeeam2 Mmmm
 • آرام جون
 • شهرام نادری
 • وحید حمزه ء
 • شراره خادمی
111 هواداران