احسان مومنی

(ehssaann@)

احسان مومنی

1 هفته و 5 روز قبل [صفر و یک]

توعشق توشعرِعاشقانه
تو نور تو جلوهٔ ترانه
تومقصد ولحظہﺭسیدن
تو زندگيِ مرا بهانه
ميخواهمتﺍي تماميِ مڹ
ميخواهمتﺍي تو نورِخانه
درجاڹِ مني وبي مثالي
اﻯ عشقِ عزیزِ جاودان
‌‌‎‌‌

احسان مومنی

1 هفته و 5 روز قبل [صفر و یک]

زمستـان...
یـک تـو مـی‌خـواهـد...
یک تـو که دستـانـش را بشـود...
بـی هیـچ دلهـره‌‌ای گـرفـت...
یـک تـو که بشـود
ایـن خیـابـان‌هـای یـخ زده را
گـرم قـدم زد...

ادامه... دوستان
  • امیر قاسمی
3 هواداران