ادم حرفی

(drrunk@)

ادم حرفی

1 هفته و 6 روز قبل

بیشتر کسانی که منکر خدا می‌شوند تحت ظلم حکومتی هستند که پشت نقاب دین، خون خلق را مکیده و دین خدا را مخدوش کرده است!

امام محمد غزالی

ادامه... دوستان
  • MΛЯYΛM ..
  • محیا عزیزی
  • Saharbanoo S
  • مهدی موسوی
  • Asal Fahim
  • ❤_❤ .
8 هواداران