رقص قلم

(diyana1401@)

رقص قلم

6 روز پیش [پست ثابت]

تقدیم به تو دوست مجازی

 • ava3

رقص قلم

1 روز و 13 ساعت قبل [محفل خوبان]
 • رقص قلم
 • رقص قلم

  • رقص قلم : سر آغوش تو بین من و پیرهنم دعوا بود

   12 ساعت پیش و 19 دقیقه قبل

  • ودود غلامی : پیرهن می‌بدرم دم به دم از غایت شوق/ که وجودم همه او گشت و من این پیرهنم

   23 ساعت پیش و 9 دقیقه قبل

  • رقص قلم : و من/ همه ی جهان را /در پیراهن گرم تو /خلاصه می کنم

   1 روز و 12 ساعت قبل

  رقص قلم

  1 روز و 23 ساعت قبل

  انصاف ﻧﯿﺴــــﺖ

  ''ﻣـﻦ''

  ﺍﺯ ﭼﺸــــﻤﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷــــﻢ ﻭُ

  ''ﺗــــــﻮ''

  ﻫﻨـــﻮﺯ ...

  ﺩﺭ ﺩلم ﭘﺎﺩﺷــــــــﺎﻫـے ڪنے

  رقص قلم

  1 روز و 23 ساعت قبل
 • من آموخته ام که مردم فراموش خواهند کرد شما چه گفتید،
فراموش خواهند کرد چه کردید ... 
اما هرگز فرام
 • من آموخته ام که مردم فراموش خواهند کرد شما چه گفتید،
  فراموش خواهند کرد چه کردید ...
  اما هرگز فراموش نمی‌کنند که
  چه حسی به آن‌ها منتقل کردید ...

  رقص قلم

  2 روز پیش و 13 ساعت قبل
 • و تو هنـوز
آزار دهنـده ترین لذت منـی... !

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 • و تو هنـوز
  آزار دهنـده ترین لذت منـی... !

  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

  رقص قلم

  2 روز پیش و 13 ساعت قبل

  شب ڪه مے شود
  نبودنت
  آرنجش را
  به قفسه ے سینه ام
  تڪیه مـے دهد !
  و لم مـے دهد بر دلم
  از دستِ این نبودنت
  ڪه عادت نمـے شود

  ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
  72 هواداران