delsa416 delsa416

(@delsa416)

delsa416 delsa416

1 سال و 4 ماه قبل

در اینده ای نزدیک در عجایب تاریخ میخوانیم که ایا میدانستیددر گذشته افرادی بودند که به یکدیگر ابراز علاقه میکردند و پای حرفشان می ماندند

ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
9 هواداران