نهنگ سفید(مشاور ذهن)

(constantine@)

نهنگ سفید(مشاور ذهن)

11 ساعت پیش و 29 دقیقه قبل

یا یاد تو را مستی یا یاد تو را بستی هستیم به این مستی مستیم به این هستی

بیداد مکن حافظ ما راه تو را بستیم-ف.ر

ادامه... دوستان
 • ❁❦فاطمه بانو❦ ❁
 • رامین کامرانی
 • شهرام نادری
 • مهرتن مهرانی
 • سارا .
 • گلاب داشعلیجانی
 • محمد علی
 • ابوالقاسم کریمی
 • ( فرامرز )
 • اسماعیل میرزایی
 • الهام خانی
33 هواداران