|چنگیز |

(changiz22@)

|چنگیز |

3 هفته پیش, 1 روز

چقد دلگیر و بی روح شده اینجا ...

  • |چنگیز | : خجالت کشیدم (khejalati) (biggrin) شمایم فوق العاده ای (gol)

    6 ساعت پیش و 45 دقیقه قبل

  • |چنگیز | : من همیشه اولین نفرم (volek) ...کلا پسر خوبیم (relax) (dd)

    6 ساعت پیش و 46 دقیقه قبل

  • باران ... : تو فوق العاده ای چنگیززززززز (gol) (gol)

    6 ساعت پیش و 48 دقیقه قبل

ادامه... دوستان
  • Asra Manswr
107 هواداران
بازدیدکنندگان