بی نهایت ...

(binahayat@)

بی نهایت ...

6 ماه پیش, 1 هفته

دوستان واقعی مثل صبح هستند،

نمی شود تمام روز

آنها را داشت؛

اما مطمئنی که فردا ،هفته بعد و تا ابد هستند.

  • هلنا . : بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش وین سوخته را محرم اسرار نهان باش زان باده که در میکده عشق فروشند ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش

    5 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • هلنا . : عشق سلطانیست کو را حاجت دستور نیست طائران عشق را پرواز گه جز طور نیست خواجوی کرمانی

    5 ماه پیش و 3 هفته قبل

بی نهایت ...

6 ماه پیش و 3 هفته قبل

ای زن، ای الطاف دستِ حضرت پروردگار

ای تو بهتر از همه هستی، به صد ره آشکار

خنده‌ات چون روشنایِ صبح هستی، پر ضیا

خنده‌ات چون دامن عرش خدا، مهد صفا

روزت مبارک

ادامه... دوستان
  • ایران من
  • رضا صدیق
  • sh 60
  • پریسان بانو
  • آبان دخت
  • فاطمه بوشهر
  • RaHa ..
  • Emad Emadi
  • علی م
  • علی سعید
  • آریا بینظیر
  • ارش ازاد
  • Arash Farbod
  • siavash nice
  • ابوالقاسم کریمی
  • محمد سهیلی
135 هواداران