N i m a

(bihadaf@)

N i m a

10 ماه پیش و 4 هفته قبل

غصه نخـــــــــــــــــور
بـــــــــــــــعد رفـــتن تــــــــو
گرســــــــــــنه نمی خوابـــــــــــم
غصه ات را یـــــــــــک دل ســــــــیر می خــــــــــــــورم ؛
بعد می خوابـــــــــــــــــــــم ..

  • Asra Manswr : نیما جان هر جا هستی الهی شاد و سلامت دوست خوبم .

    2 هفته پیش و 5 روز قبل

  • Asra Manswr : خیلی خوشحال شدم دیدمتون خدا رو شکر که خوبید ،،، خواهش میکنم میخواستم در گروه تجلیل کنم هر قدر انتظار کشیدم نیامدید ان شاءالله همیشه شاد باشید و سلامت.

    4 ماه پیش, 1 هفته

  • N i m a : سلام و احترام خدمت شما..خیلی خیلی ممنونم،زنده باشین دوست مهربانم (gol)

    4 ماه پیش, 1 هفته

N i m a

1 سال و 2 ماه قبل

به ضـــــــــــــرس قاطـــــــــــع
" تو تمـــــــــــــــــام ناتمـــــــــــــــام منی "
و تـــــــــــــکرار نامـــــــــــت
چکامــــــــــــــــه ی دلتنـــــــــــــگی ست
بر قامــــــــــت
واژه هــــــــای مستــــــــتر
در انحصــــــار لهجـــــــه هایی
که از دهـــــــــان هر عابر
چکه می کنـــــــند
بر سنگفرشــــــــهای شهـــــــــــری که
از عشق تنهـــــــــا
آغوشی گــــــــرم را
تمنـــــــا می کنـــــــــــــــد ..

N i m a

1 سال و 2 ماه قبل

مــــــــن تنهــــــا
عابرِ ایــــــــن ویرانــــــــه ام
که تـــــــــــمامِ ناتمــــــــــام شهـــــــر را
بــــــــه
رویـــــــــــایِ پوســـــــــیده پنجـــــــــره ای
میخــــــــــــکوب کرده ..

اینجـــــــــا سال هاســـــــــت
بی عبــــــــــوری جــــــــــولان می دهــــــــــد
و
یخبنــــــــــدانِ خاطـــــــــره حکومــــــت دارد ..

N i m a

1 سال و 2 ماه قبل

و مــــــــــن ،
تـــــــــــــمام ناتمــــــــــــــــامم ،
که تـــــــــــــــو را ،
در اعمـــــــــــــاق دلــــــــــــــم ،
قربانــــــــــــــی کــــــــردم ..
من همـــــــانم که یـــــــــــک روز ،
برای تو میــــــــــمردم و امـــــــــروز ،
تو را در دلــــــــــم کشــــــــتم ..

ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
157 هواداران