باران 8888

(baranm@)

باران 8888

1 ماه [پست ثابت]

ای انکه دوست دارمت،اماندارمت
جایت،همیشه دردل من دردمیکند...

 • ava3

باران 8888

3 روز پیش, 1 ساعت

چه فرقی میکندبودن ونبودنت؟!
چه فرقی میکنددیدن وندیدنت؟!
توازجنس خدایی بایدتورادوست داشت...

باران 8888

6 روز پیش و 15 ساعت قبل
 • بوی تازگی میدهد
دوست داشتن بهارانه دلم
وچه آرام...
سبزمیشوند
شمعدانی های باغچه
ازنوازشهای دستان
 • بوی تازگی میدهد
  دوست داشتن بهارانه دلم
  وچه آرام...
  سبزمیشوند
  شمعدانی های باغچه
  ازنوازشهای دستانت
  وقتی که بی وقفه...
  میباردرگباردوست داشتنت
  برتن پوش لحظه هایم...

  • باران 8888 : نگاهتون عالییی (gol)

   6 روز پیش و 15 ساعت قبل

  • Petros ... : عاالی (gol)

   6 روز پیش و 15 ساعت قبل

  باران 8888

  2 هفته پیش

  من آن گیاه تشنه ام،که بامهربانیهای توزنده مانده ام......M

  • باران 8888 : مرسی (gol)

   15 ساعت پیش و 52 دقیقه قبل

  • Petros ... : لاایک...

   6 روز پیش و 15 ساعت قبل

  باران 8888

  4 هفته پیش, 1 روز
 • نامه ای مینویسم به تو....
میسپارم به بادمیدانم هرگزبه دستت نخواهدرسید
شایددر،دوردست کسی نامه راباز
 • نامه ای مینویسم به تو....
  میسپارم به بادمیدانم هرگزبه دستت نخواهدرسید
  شایددر،دوردست کسی نامه رابازکندوبخواندجای تو،جای من
  جای تمام روزهایی که بایدباشی ونیستی به حال من کمی اشک بریزد.....

  • باران 8888 : مرسی نگاهتون زیباست (gol)

   6 روز پیش و 3 ساعت قبل

 • یک ساعت که افتاب بتابد خاطرآن همه شبهایی بارانی ازیادمی روداین است حکایت مااااا........فراموشی
 • یک ساعت که افتاب بتابد خاطرآن همه شبهایی بارانی ازیادمی روداین است حکایت مااااا........فراموشی

  • باران 8888 : مرسی (gol)

   3 هفته پیش و 6 روز قبل

  • mohamad mohamadi : (gol) (gol) (gol)

   3 هفته پیش و 6 روز قبل

 • باران،ناگهان ابراست
اشک،ناگهان عشق
من،ناگهان تو
وتوازکناراین همه ناگهان اهسته وآرام گذشتی....
 • باران،ناگهان ابراست
  اشک،ناگهان عشق
  من،ناگهان تو
  وتوازکناراین همه ناگهان اهسته وآرام گذشتی....

  • باران 8888 : سپاس (gol)

   15 ساعت پیش و 54 دقیقه قبل

  • ارش ازاد : لایکک

   16 ساعت پیش و 12 دقیقه قبل

  • باران 8888 : مرسی (gol)

   16 ساعت پیش و 43 دقیقه قبل

 • خدایا....
امشب آغوشت رابه من میدهی؟...
برای گفتن چیزی ندارم..میشودمن
بغض کنم توبگویی:مگرخدایت نبا
 • خدایا....
  امشب آغوشت رابه من میدهی؟...
  برای گفتن چیزی ندارم..میشودمن
  بغض کنم توبگویی:مگرخدایت نباشدکه اینگونه بغض کنی..
  میشودمن بگویم خدایا...توبگویی:جان دلم....
  میشودبیایی....تمنامیکنم....
  گله دارم...ازکی نمیدانم...ازچی نمیدانم...
  این روزهادردی برمن سنگینی میکند...
  که نمیدانم دردش ازکیست وازچیست...!
  خدایا...
  دلم اطمینان میخواهد...واندکی آرامش...

  ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
  205 هواداران