بهرام ..

(bahram@)
 • آدم بدون عشق نمیتواند زندگانی کند!
این را من میدانم.
این را نه از کسی شنیده ام و نه در جایی دیده ا
 • آدم بدون عشق نمیتواند زندگانی کند!
  این را من میدانم.
  این را نه از کسی شنیده ام و نه در جایی دیده ام تا به یادم مانده باشد
  اینرا از وجود خودم، با وجود خودم؛
  از عمری که تباه کرده ام فهمیده ام
  نه...
  آدم بدون عشق نمیتواند زندگانی کند!

  ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
  67 هواداران
  بازدیدکنندگان